Nowy rok szkolny w miejskich jednostkach oświatowych

Nowa elewacja Szkoły Podstawowej nr 6 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z reformą oświaty, Miasto Gniezno podjęło starania w celu przystosowania i przygotowania obiektów szkolnych do nowej rzeczywistości. W Szkole Podstawowej nr 1 (dotychczasowe Gimnazjum nr 1) dostosowano sale do potrzeb najmłodszych uczniów, zainstalowano system przeciwpożarowy, a także zmodernizowano sieć informatyczną za kwotę 180.000 zł. W Szkole Podstawowej nr 3 zmodernizowano boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz wybudowano bieżnię prostą oraz rzutni do pchnięcia kulą, a także zmodernizowano sieć informatyczną. Łączny koszt to kwota 428.500 zł. Parter Szkoły Podstawowej nr 7 (dotychczasowe Gimnazjum nr 3) został wydzielony dla uczniów klas pierwszych, a placówka doczekała się nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią, placu zabaw oraz zmodernizowanego dziedzińca za kwotę 569.500 zł. W Szkole Podstawowej nr 10 (dotychczasowe Gimnazjum nr 4) wydzielono część budynku dla najmłodszych, zmodernizowano sieć informatyczną, wyremontowano 3 sale lekcyjne i wymieniono część lamp oświetleniowych, a jeden segment budynku został ocieplony, z częściowo wymienionymi oknami i drzwiami oraz remontem dachu. Koszt to 711.000 zł.

Wszystkie podstawówki wyposażono w pracownie terminalowe, w których uczniowie nie mają tradycyjnych jednostek komputerowych, a jedynie monitory, które wyświetlają obraz z serwera. Każdy uczeń ma także dostęp do swojej części na dysku sieciowym. Łączny koszt wyniósł 213.000 zł. Przeznaczono kwotę 107.000 zł na doposażenie pomieszczeń szkolnych w meble i pomoce dydaktyczne w związku z dostosowaniem klas lekcyjnych do reformy edukacji i zmiany podstawy programowej w klasach pierwszych, czwartych i siódmych. Pozyskano także z Ministerstwa Edukacji Narodowej i przekazano Szkołom Podstawowym utworzonym na bazie gimnazjów, czyli Szkole Podstawowej nr 1, nr 7 i nr 10, kwotę 106.367 złotych na zakup wyposażenia sal lekcyjnych i świetlic szkolnych. Możliwość pozyskania tych środków finansowych dotyczył tylko tych placówek, które zostały przekształcone z gimnazjów w szkoły podstawowe. Łączne nakłady związane z reformą edukacji dla miasta Gniezna wyniosły: 2.315.367 złotych, z czego środki miasta to kwota 2.209.000 złotych, a Ministerstwa Edukacji Narodowej 106.367 zł.

Ponadto budynki Szkoły Podstawowych nr 2 i nr 6 mają w chwili obecnej remontowane elewacje, które dodatkowo zostaną także podświetlone, za odpowiednio 609.866 złotych i 813.700 złotych. Przeznaczono kwotę 100.000 zł na adaptacje pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 na dodatkowe pomieszczenia lekcyjne. Prace zostaną przeprowadzone zaraz po opuszczeniu mieszkania przez lokatorów. W przedszkolach miasta Gniezna przeprowadzono następujące remonty za łączną kwotę 315.126 zł. w tym:
- remont ogrodzenia i montaż monitoringu w Przedszkolu nr 6 - 40.000 zł.
- remont zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 10 - 147.900 zł.
- remont wjazdu i ogrodzenia w Przedszkolu nr 13 - 50.000 zł.
- remont tarasu w Przedszkolu nr 15 - pierwszy etap - 28.926 zł.
- remont tarasu w Przedszkolu nr 17 - 48.300 zł.
Przedstawione wydatki to kwota łączna w wysokości 4. 154.079 zł.

Informacje o przydziale dodatkowych godzin

Od 1 września we wszystkich szkołach prace nauczycieli wspomagają psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. Kontynuowane są także klasy sportowe o profilu piłki koszykowej dziewcząt i chłopców w Szkole Podstawowej nr 1, dawniej - Gimnazjum nr 1. Dalej prowadzone są klasy sportowe w Szkole Podstawowej nr 2 o profilu piłki koszykowej dziewcząt i chłopców oraz w Szkole Podstawowej nr 12 i Szkole Podstawowej nr 7 dawniej - Gimnazjum nr 3 o profilu piłki ręcznej dziewcząt i piłki nożnej chłopców.

W nowym roku szkolnym kontynuowany jest przydział przez organ prowadzący dodatkowych obowiązkowych godzin lekcyjnych z matematyki w klasach 4 i przyrody w klasach 5 wszystkich szkół podstawowych oraz po dwie godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w oddziałach gimnazjalnych.
Przydzielono również dodatkowe godziny na zajęcia sportowe w szkołach: SP 6 – pływanie, SP 8 –tenis stołowy, SP 9 – piłka ręczna oraz dodatkowe godziny na nauczanie języków obcych nowożytnych w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 7 i nr 10.
Przydzielono szkołom również dodatkowe godziny na wspomaganie dzieci zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, korekcyjno-usprawniającymi, logopedycznymi, a w przedszkolach dodatkowymi godzinami na zajęcia z języka angielskiego.

Nowi dyrektorzy w placówkach oświatowych

Od 1 września 2017 roku gnieźnieńskim placówkom oświatowym szefować będzie pięciu nowych dyrektorów: Mariola Olejniczak - Przedszkole nr 5, Krystyna Bernacka - Przedszkole nr 9, Małgorzata Niesuchorska - Przedszkole nr 13, Hanna Kowalska - Szkoła Podstawowa nr 5, Robert Andrzejewski - Szkoła Podstawowa nr 10.

Opublikowano: 01 września 2017 09:07

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1649

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM