Informacja - zbiórka odpadów komunalnych

Obowiązujące do końca 2017 r. zasady segregacji odpadów w Gnieźnie (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) informujemy, iż zasady zbiórki odpadów komunalnych w Gnieźnie po 1 lipca 2017 roku pozostają bez zmian. Z uwagi na obowiązującą umowę na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Gniezna, zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.


Obecnie przypominamy, że wszystkie osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, powinny umieszczać je w odpowiednich pojemnikach. O nowych zasadach selektywnego zbierania odpadów na terenie naszego miasta poinformujemy w kolejnych komunikatach. Jednocześnie informujemy, że Prezydent Miasta Gniezna podjął działania mające na celu niewprowadzanie nowych zasad, gdyż Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów we Lulkowie jest w stanie wyselekcjonować zadawalającej jakości frakcje odpadów pozwalających na odzysk surowców. Mimo apelu do Ministra Środowiska (bez odpowiedzi) oraz do parlamentarzystów partii rządzącej (bez odpowiedzi) wprowadzono jednakowe zasady segregowania odpadów w całym kraju, nie patrząc na poziom technologiczny poszczególnych RIPOK. Nowe zasady jeszcze bardziej skomplikują trudny do wyegzekwowania system selektywnej zbiórki odpadów.  Obecnie prowadzone są prace analityczne, w jaki sposób wprowadzić nowe zasady, żeby była jak najmniej uciążliwe i korzystne dla mieszkańców naszego miasta. Za wszelkie utrudnienia, mimo że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wprowadzane zmiany, przepraszamy.

Opublikowano: 06 lipca 2017 10:43

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 764

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM