Zewnętrzne środki na Park Miejski

Miasto Gniezno otrzymało pomoc w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 90 000 zł na „Przyrodniczą rewaloryzację Parku Miejskiego im. Generała Władysława Andersa w Gnieźnie”.  Koszt inwestycji będzie wynosił ok. 95 000 zł.

 

Rewitalizacja Parku Miejskiego ma na celu poprawę stanu przyrodniczego w celu ochrony gatunków, siedlisk i ekosystemów. W ramach prac zostaną wykonane: prace pielęgnacyjne polegające na przeprowadzeniu cięć sanitarnych i prześwietlających, usuwanie posuszu; zakładanie wiązań dynamicznych w koronach drzew; usuniecie drzew pochylonych, będących samosiewami, zagrażających bezpieczeństwu; planuje się nowe nasadzenia drzew i krzewów: takich jak dąb, buk, grab, śliwa wiśniowa, oraz krzewów takich jak irga, śnieguliczka.

Przedsięwzięcie pn.: "Rewitalizacja Parku im. Tadeusza Kościuszki będącego historycznym układem urbanistycznym Miasta Gniezna" zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  Inwestycja kosztowała 2 825 820,23 zł, z czego środki własne Miasta Gniezna to 878 740,05 zł i pożyczka umarzalna w 40 % z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu 1 947 080, 18 zł.

Opublikowano: 20 czerwca 2017 12:52

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 430

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM