Miasto odwadnia dzielnicę Kawiary

Zdjęcie budowanego zbiornika retencyjnego (link otworzy duże zdjęcie)

Regulacji stosunków wodnych mają służyć trzy zbiorniki retencyjne, które powstaną w dzielnicy Kawiary w Gnieźnie. Budowa pierwszego z nich już się rozpoczęła. Miasto Gniezno pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł w formie częściowo bezzwrotnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W roku 2016 Miasto Gniezno zleciło opracowanie dokumentacji projektowej „Uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej w dzielnicy Kawiary”. Dokumentacja obejmuje wykonanie 3 zbiorników retencyjnych, poszerzenie 2 koryt rowów melioracyjnych, odbudowę koryt rowów oraz przebudowę przepustu w ulicy Cegielskiego. Przepust o średnicy 1,2m został wykonany w 2016 r. Obecnie realizowana jest budowa pierwszego zbiornika retencyjnego o pow. 1,3 ha i pojemności 6.100 m3wraz z zastawką z piętrzeniem dł. 6,6m. Zakres prac obejmuje także odbudowę rowu (97m) i rozbudowę koryta rowu do koryta dwudzielnego (125m) oraz budowę 2 przepustów. Równocześnie na bieżąco monitorowana jest rzeka Wełna, a problemy z odpływem wód przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.
Na realizację tego działania WFOŚiGW w Poznaniu zaplanował dla Miasta Gniezna dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40% w kwocie 1,5 mln zł tj. do 100% kosztów przedsięwzięcia. Po wyborze wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego koszt przedsięwzięcia wynosi 636.964,87 zł oraz dodatkowo koszty nadzoru inwestorskiego i archeologicznego ok.14.000,00 zł.


Miasto Gniezno uzyskało także pomoc finansową z WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych w Gnieźnie” w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40% w kwocie 250.000,00 zł. Zadanie obejmuje odbudowę zbiornika retencyjnego przy ul. Wąskiej o pow. ok. 1.300 m3 i pojemności ok. 1.800 m3, odbudowę skanalizowanego rowu Sokoła – Surowieckiego, rozbudowę częściowo skanalizowanego rowu przy ul. Mnichowskiej oraz rewitalizację rowów dł. 1000 m.

 

Opublikowano: 20 czerwca 2017 12:39

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 403

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM