Nabór do programu KAWKA zakończony

Stary piec węglowy i nowy piec gazowy (link otworzy duże zdjęcie)

Miasto Gniezno zakończyło ocenę wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Gniezna na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie Miasta Gniezna według zasad określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/141/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu „Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA” na zadanie „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”.


31.03.2017r. zakończono nabór wniosków na rok 2017. Wpłynęło 107 wniosków z czego:
• 10 wniosków nie spełniło warunków formalnych,
• 7 wnioskodawców zrezygnowało,
• 69 wniosków przyjęto do dofinansowania,
• Pozostałe wnioski w liczbie 21 znajdują się na liście rezerwowej.


Planowana ilość zlikwidowanych pieców/kotłów/palenisk: 143 sztuki. W wyniku likwidacji urządzeń na paliwo stałe zmniejszeniu ulegnie ilość spalanego węgla o około 350 Mg i drewna o prawie 162 m3.
• Planowane koszty kwalifikowane zadania: 861 972,05 zł,
• Planowany koszt dofinansowania: 319 625,00 zł,
• Ilość lokali: 91 z czego: 83 lokali zostanie podłączonych do ogrzewania gazowego natomiast 8 lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zostanie wykorzystana całkowicie pula środków na lata 2017 - 2018 przeznaczona dla wnioskodawców indywidualnych.
Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Opublikowano: 13 czerwca 2017 07:36

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Lista wniosków odrzuconych. [201.1 KB]

Lista wniosków przyjętych na dofinansowanie. [73.69 KB]

Wyświetleń: 486

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM