Finał konkursu „Nagradzanie za Segregowanie”

 (link otworzy duże zdjęcie)


Podczas Dni otwartych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie odbyło się finałowe losowanie nagród głównych w konkursie „Nagradzanie za Segregowanie”.
Zwycięskie numery identyfikacyjne to:
1. Nagroda telewizor Thomson– nr identyfikacyjny S002066 - Sebastian K.
2. Nagroda lodówko-zamrażarka Samsung– nr identyfikacyjny S007015 – Witold K.
3. Nagroda pralka automatyczna Bosch - nr identyfikacyjny S003911 – Aleksander D.

Celem konkursu było promowanie idei segregacji odpadów, wskazanie korzyści płynących z tego procesu, jak również zachęcenie do segregacji odpadów „u źródła”, czyli we własnych gospodarstwach domowych. Edycja konkursu miała za zadanie również prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zaznaczył prezydent Tomasz Budasz. Mieszkańcy miasta otrzymali ulotki w jaki sposób należy prawidłowo segregować odpady komunalne. Umiejętności i wiedza uczestników konkursu, którzy prawidłowo segregowali odpady, została nagrodzona podczas trwania konkursu od 26 września 2016 r. do 31 maja 2017 r. nagrodami miesięcznymi (małe AGD: żelazka, czajniki, tostery, odkurzacze, blendery)oraz nagrodami głównymi. Należy pokreślić, iż odpady komunalne wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, jeśli nie są odpowiednio zagospodarowywane i unieszkodliwiane. Właściwe posegregowanie odpadów pozwala odzyskiwać lepszej jakości surowce wtórne, dzięki czemu wpływa to korzystnie na koszty zagospodarowania odpadów komunalnych. Zachęcamy do skorzystania z selektywnej zbiórki odpadów, która jest dla mieszkańców nie tylko opcją tańszą, jeśli chodzi o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, ale przede wszystkimi kształtuje postawy proekologiczne.

Opublikowano: 07 czerwca 2017 14:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 404

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM