Usuwanie azbestu

Płyty azbestowe (link otworzy duże zdjęcie)

Już kolejny rok, przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków pochodzących z Budżetu Miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego będzie możliwość sfinansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.


Wnioskodawcami mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380; ze zm.), które posiadają tytuł prawny do nieruchomości lub jej części i na tej nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza i są ujęci w Wojewódzkiej Bazie Danych o wyrobach i Odpadach Zawierających Azbest.


Finansowaniu będą podlegały koszty związane z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokrycia dachowego i/lub elewacji, a mianowicie: rozbiórka /demontaż/ elementów budynku zawierających azbest oraz unieszkodliwianie tj. przygotowanie do transportu – ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek, transport i przekazanie na składowisko.
Wnioski osób z terenu Miasta Gniezna można składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie do 30 września 2017 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pok. 02 (piwnica) lub pod numerem telefonu 61 426 04 85.

Opublikowano: 31 maja 2017 11:07

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Regulamin [336.37 KB]

Wniosek o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest [275.51 KB]

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie [115.34 KB]

Wzór umowy [134.05 KB]

Wyświetleń: 1073

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM