Monitoring miejski w dyspozycji Straży Miejskiej

ul. Tumska (link otworzy duże zdjęcie)

Od 1 kwietnia 2017r. operatorzy monitoringu miejskiego jako Zespół ds.Monitoringu wchodzą w skład Straży Miejskiej w Gnieźnie. Do ich zadań należy bieżące obserwowanie i rejestrowanie wszelkich naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta objętym kamerami. Operatorzy współpracują z dyżurnymi Policji i Straży Miejskiej, którzy w miejsca zagrożone kierują patrole w służbie. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy to funkcjonariusze obu służb nie mogą dojechać na miejsce interwencji. Sprawcy różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń nie mogą w tej sytuacji czuć się bezkarni, gdyż obowiązkiem operatora jest zarejestrowanie takiego zdarzenia. Materiały w postaci zdjęć czy nagrań przekazywane są każdorazowo do uprawnionego organu ścigania jakim jest Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie. W całym 2016r. operatorzy ujawnili 1178 zdarzeń wymagających interwencji Policji czy Straży Miejskiej. W ostatnim okresie czasu głównymi zjawiskami są parkujące pojazdy w centrum, zaśmiecanie parków i skwerów, biegające psy bez opieki właścicieli, którzy nie sprzątają po swoich pupilach. Kilkadziesiąt takich spraw Straż Miejska przekazała do Policji.

Opublikowano: 19 maja 2017 09:20

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 577

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM