Daj lajka czytaniu

Projekt edukacyjny „Daj Lajka Czytaniu” (link otworzy duże zdjęcie)

W ramach projektu edukacyjnego „Daj Lajka Czytaniu” Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna popularyzuje czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej. Podjęte działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania. Naturalnymi partnerami w tych działaniach są nauczyciele i bibliotekarze szkolni.

Biblioteka cały czas zachęca także gnieźnieńskie szkoły do wdrożenia akcji „Długa przerwa z książką”. Akcja polega na nakłanianiu uczniów do wspólnego lub indywidualnego czytania podczas długich przerw międzylekcyjnych.

Czytanie to przyjemność i zabawa. Książnica zachęca więc także do zabawy wraz z uczniami i stworzenia w każdej klasie „Literackiej wieży”. Warto zbudować wspólnie wieżę z przeczytanych przez młodych ludzi książek. To mogą być pozycje przyniesione z biblioteczek domowych, dzięki którym uczniowie zechcą wzbogacić swoją szkolną bibliotekę.

Pierwsze zdjęcia z akcji bibliotecznych przysłała Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Wojciecha. W akcje zaangażowali się nauczyciele i bibliotekarze: Jadwiga Kierzenkowska, Karolina Parda, Wanda Szymańska, Joanna Basińska, dzięki którym dzieci mile spędziły czas podczas przerw.

Zapraszamy pozostałe szkoły do udziału w akcjach czytelniczych. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej www.biblioteka.gniezno.pl oraz na facebookowym profilu biblioteki.

Zdjęcia można wysyłać na adres: filia2@biblioteka.gniezno.pl

Opublikowano: 20 kwietnia 2017 08:07

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 481

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM