Inwestycje drogowe 2017

Inwestycje drogowe 2017 (link otworzy duże zdjęcie)

Największa inwestycja drogowa Miasta Gniezna niebawem zostanie oddana do użytku. Ul. Osiniec, łącząca ul. Witkowską z terenami Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostanie otwarta na początku maja. To jedna z wielu inwestycji drogowych, które realizowane będą przez Miasto Gniezno w 2017 r.

Na realizację tej inwestycji mieszkańcy bardzo czekali. Dzięki ul. Osiniec ruch ciężki z kierunku południowego skieruje się bezpośrednio w stronę strefy przemysłowej omijając ruchliwe skrzyżowanie ulic Słonecznej, Witkowskiej i 17 Dywizji Piechoty. – mówi Tomasz Budasz prezydent Miasta Gniezna. Ul. Osiniec budowana była od 2016 r., termin realizacji inwestycji przewidziany jest do końca kwietnia, a jej koszt to 9 mln zł. Droga będzie miała długość 1,8 km, jezdnia szerokość 7m z betonu asfaltowego, jednostronny chodnik o szerokości 1,5m i ścieżka rowerowa o szerokości 2,00m z kostki betonowej, wraz z odwodnieniem, oświetleniem itp. Po zakończeniu ul. Osiniec Miasto Gniezno będzie się przygotowywać do remontu ul. Kawiary.

Także w tym roku przebudowana będzie ul. Pocztowa. Termin realizacji to październik 2017 r. Prace będą realizowane na długości 400m (przebudowa chodnika z kostki betonowej, budowa zatoki postojowej na drodze wojewódzkiej, budowa zatoki postojowej dla taksówek, wykonanie nakładki z betonu asfaltowego i poszerzenie jezdni do szerokości 6,00m na długości 240m). W sierpniu 2017 r. przebudowana będzie ul. Wierzbowa - koszt inwestycji 550 tys. zł. (Budowa drogi o długości 240m, jezdnia o szerokości 6,00m z kostki betonowej Domino eko, dwustronne chodniki o szerokości od 2,20m do 2,60m z kostki betonowej). W lipcu 2017 r. przebudowana zostanie ul. Kwiatowa - koszt inwestycji 400 tys. zł. (budowa drogi o długości 175m, jezdnia o szerokości 5,50m z kostki betonowej Domino eko, dwustronne chodniki o szerokości śr. 2,00m z kostki betonowej, jednostronny pas zieleni o szerokości 1,50 m). W czerwcu przebudowana zostanie ul. Bluszczowa – powstaną tam obustronne chodniki o długości 515m, z kostki betonowej. Także w tym roku kontynuowane będą prace na ul. Roosevelta – wybudowany tam zostanie chodnik i wybudowana będzie drogi pomiędzy drogą wewnętrzną na os. Władysława Łokietka a ul. Gdańską w Gnieźnie.

Miasto Gniezno kontynuuje także budowę parkingów, w tym roku powstaną 4 parkingi: przy ul. Łaskiego - 34 miejsca; przy ul. Świętokrzyskiej – Żuławy - kontynuacja - 45 miejsc postojowych; przy cmentarzu św. Piotra przy ul. Kłeckoskiej - około 70 miejsc postojowych; przy ul. Żwirki i Wigury na około 30 miejsc postojowych. Także w tym roku powstanie oświetlenie: drogowe na ul. Szewskiej, ul. Senatorskiej, sięgacza na ul. Pustachowskiej oraz witacza przy ul. Gdańskiej, przejść dla pieszych przy ul. Chrobrego i ul. Łubieńskiego oraz ścieżki pieszo-rowerowej przy u. Wiosny Ludów.

Opublikowano: 10 marca 2017 12:23

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 3535

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM