Reforma oświaty w Gnieźnie

Lista szkół podstawowych, jakie będą funkcjonować od 1 września 2017 r. (link otworzy duże zdjęcie)

Reforma oświaty w Gnieźnie: Ośmioklasowe podstawówki zamiast 9 roczników w podstawówkach i gimnazjach.
Rozmowa z Michałem Powałowskim, zastępcą prezydenta Miasta Gniezna, zajmującym się oświatą w Urzędzie Miejskim.

- Reforma oświaty i Gniezno. Jak miasto zamierza zrealizować założenia nowego prawa oświatowego?
Michał Powałowski: Jak wiadomo, rząd wprowadził Ustawę Prawo Oświatowe, czyli reformę wprowadzającą ośmioklasowe szkoły podstawowe. To zadanie zostało delegowane na barki każdego polskiego samorządu. Choć ustawa została podpisana przez prezydenta Polski w ostatnim możliwym terminie, my przygotowywaliśmy się do wdrożenia jej już dużo wcześniej. Przez ostatnie miesiące Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego pracował nad przygotowaniem i zaplanowaniem zmian polegających na wygaszaniu gimnazjów i powołaniu w ich miejsce ośmioklasowych szkół podstawowych. Nie znaliśmy jeszcze szczegółów ale planowaliśmy wdrożenie reformy, by być gotowym w momencie, kiedy wszystkie zmiany będą wchodziły w życie. Zebraliśmy dane o ilości wszystkich dzieci w Gnieźnie: obecnych uczniów podstawówek i gimnazjów, przedszkolaków, ale też dzieci urodzonych w latach 2010-2015, nieobjęte jeszcze wychowaniem przedszkolnym. W ten sposób zdiagnozowaliśmy dane demograficzne, ilu uczniów w najbliższych latach będzie uczyło się w gnieźnieńskich szkołach podstawowych.
- Do jakich wniosków doszliście? Jakie jest zapotrzebowanie na miejsca w gnieźnieńskich podstawówkach?
MP: Po analizie usytuowania szkół na terenie miasta okazało się, że mamy 2 skupiska szkół położonych blisko siebie tj. centrum miasta – 4 szkoły i osiedle Tysiąclecie – 3 szkoły. Kontrastem do tego jest np. południowa część Gniezna oraz Skiereszewo i Piekary, gdzie funkcjonują tylko pojedyncze szkoły. Chcąc zachować dotychczasową sieć szkół, doszliśmy do wniosku, że z uwagi na brak wystarczającej ilości dzieci w centrum miasta, musimy te 4 szkoły tu zlokalizowane wzmocnić uczniami mieszkającymi w południowej części miasta i na Skiereszewie. Po ogłoszeniu na konferencji prasowej tych planów, pojawił się szereg sygnałów od rodziców, z których wynikało, że osoby mieszkające na Pustachowie czy Kawiarach chcą, aby ich dzieci uczęszczały, jak do tej pory, do Szkoły Podstawowej nr 8. Natomiast takich sygnałów nie było ze strony rodziców z Dalek, których dzieci skierowane zostały do Szkoły Podstawowej nr 2.
- Co w związku z protestami rodziców?
MP:Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rodziców i zmieniliśmy plany. Z uwagi na niewystarczającą ilość dzieci w centrum miasta i brak możliwości uzupełnienia tego dziećmi z Pustachowy i Kawiar, musieliśmy podjąć decyzję o tym, że nie powstanie Szkoła Podstawowa nr 4. Na tę decyzję znaczny wpływ miał również fakt, iż w 2019 r. z naszych szkół ubędzie około 520 uczniów, co daje około 21 klas. Zniknie nam praktycznie jedna szkoła. Pamiętajmy, że dziś mamy 9 roczników – 6 w podstawówkach i 3 w gimnazjach, po wprowadzeniu reformy będzie 8 roczników w szkołach podległych miastu.
Jak będzie wyglądała nowa sieć? Do jakich rejonów będą należały dzieci z Gniezna?
Będzie 10 szkół podstawowych, czyli te szkoły, które obecnie funkcjonują jako podstawówki oraz 3 nowe, powołane z przekształcenia gimnazjów nr 1, nr 3 i nr 4 Odpowiednio SP nr 1, SP nr 7 i SP nr 10. Gimnazjum nr 2 zgodnie z prawem oświatowym przez najbliższe 2 lata będzie podlegało wygaszeniu. Uczniowie tej szkoły ukończą oczywiście podjętą naukę w tej samej placówce.
- W jaki sposób szkoły przeprowadzą rekrutację do klas pierwszych?
MP: Każda szkoła podstawowa będzie miała określoną liczbę uczniów do przyjęcia. Chodzi o to, aby uczniów rozłożyć w miarę możliwości równomiernie we wszystkich szkołach. Dlatego w pierwszej kolejności do każdej ze szkół przyjmowane będą dzieci z rejonu przypisanego do danej szkoły. Na pozostałe wolne miejsca przeprowadzony zostanie drugi etap rekrutacji. Również dzieci spoza Gniezna będą mogły uczestniczyć w tym etapie naboru, zatem nie zamykamy naszych szkół dla dzieci spoza Gniezna. Rejonizacja dotyczyć będzie jedynie naboru do klas pierwszych.
W jaki sposób planujecie zorganizować nowe podstawówki, jak zapełnicie je uczniami?
Najlepszym i jednocześnie najszybszym rozwiązaniem, które zresztą przyjęło wiele samorządów w Polsce jest, oprócz naboru do klas pierwszych, przeniesienie części oddziałów, najlepiej w całości, z obecnych podstawówek do nowo powstałych. Dotyczyć to będzie dzieci obecnie uczęszczających do klas 3 i 6 czyli tych, które od nowego roku szkolnego pójdą do klas 4 i 7. Ten model powtarzany będzie przez kolejne 3 lata. W ten sposób, w roku szkolnym 2019/2020 w Gnieźnie będzie już funkcjonowało 10 ośmioklasowych podstawówek. Szczegóły tego działania dyrektorzy szkół przedstawią na zebraniach z zainteresowanymi rodzicami. Urząd Miejski także rozpoczyna dyżury w sprawach związanych z wdrażaną reformą, począwszy od 13 marca. W każdy poniedziałek, do 24 kwietnia, w godzinach od 16 do 18, w pokoju nr 25 w Urzędzie Miejskim przy ul. Lecha 6, dyżurować będzie pracownik Wydziału Edukacji. Zachęcam wszystkich rodziców, którzy mają jakieś pytania i wątpliwości związane z reformą czy rekrutacją, by skorzystali z tej możliwości.
- Do tej pory w swoich szkołach Miasto wzbogacało swoją ofertę edukacyjną? Czy mimo reformy i kosztów z nią związanych, Miasto zamierza to kontynuować?
MP: Oczywiście, że tak. Nie chcemy zaprzepaścić tego, co w ostatnich dwóch latach wypracowaliśmy dla dobra dzieci. Dlatego nadal będziemy oferować dodatkowe lekcje matematyki, klasy sportowe, zajęcia z szachów i pływania. Dodatkowo, w nowych podstawówkach stworzymy klasy z rozszerzoną nauką języka angielskiego oraz niemieckiego od klasy czwartej.
- Miasto jest przygotowane do wprowadzenia reformy?
MP: Miasto jest dobrze przygotowane. Wiemy, co chcemy zrobić i w jaki sposób. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z powagi zadania i odpowiedzialności, które przed nami stoją. Liczymy na zrozumienie ze strony naszych mieszkańców, a w szczególności rodziców. Pozwoli to na łagodne wdrożenie zmian, tak by były one w jak najmniejszym stopniu odczuwalne dla dzieci.

 

Opublikowano: 07 marca 2017 07:42

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. [17.49 KB]

Plan sieci prowadzonych przez Miasto Gniezno publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. [16.68 KB]

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno od dnia 1 września 2019 r. [17.65 KB]

Wyświetleń: 2335

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM