Rządowa reforma systemu oświaty. Jak to będzie w Gnieźnie?

 (link otworzy duże zdjęcie)

10 lutego 2017 r. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Gniezna przyjęta została uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Gniezno, podobnie jak cały kraj, musi wcielić w życie w krótkim czasie przyjętą przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reformę systemu oświaty.


W Gnieźnie 1 września 2017 roku nastąpi powrót do prawie identycznej sieci szkół podstawowych, które funkcjonowały do roku 1999 – czyli do czasu poprzedniej reformy oświaty, wprowadzającej gimnazja. Gnieźnieńskie dzieci będą uczęszczać do 10 szkół podstawowych. Do obecnie funkcjonujących 7 szkół podstawowych dołączą: Szkoła Podstawowa nr 1 utworzona z przekształcenia Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 7 utworzona z przekształcenia Gimnazjum nr 3, oraz Szkoła Podstawowa nr 10 utworzona z przekształcenia Gimnazjum nr 4. Gimnazjum nr 2 przy ul. Pocztowej będzie wygaszane. Po to, by szkoły podstawowe pracowały w pełnym wymiarze i z uczniami we wszystkich klasach (na wszystkich poziomach) potrzebne są 3 lata. Tak krótki czas wdrażania reformy zaproponowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego wiąże się jednak z przenosinami dzieci do szkół rejonowych utworzonych z obecnych gimnazjów. Z obecnych klas 3 i 6 szkół podstawowych planowane jest przeniesienie części uczniów do nowych klas 4 i 7 w szkołach utworzonych z obecnych gimnazjów. Schemat powtarzany będzie w kolejnych 3 latach, co sprawi, że w tym czasie do wszystkich szkół uczęszczać będzie komplet uczniów, we wszystkich klasach I-VIII. Zmiana szkoły dotyczyć będzie tylko tych dzieci, które i tak zmieniałyby bądź nauczycieli ( w klasie IV), bądź szkołę (przechodząc z klasy VI do gimnazjum). W innym przypadku dochodzenie do pełnej struktury organizacyjnej w nowych podstawówkach trwałoby 6 lat. W zależności od wielkości szkoły będą przenoszone 1, 2 bądź 3 klasy w całości. Natomiast przyjęcia do klasy pierwszej odbywać się będą według nowej rejonizacji. 

Rada Miasta Gniezna podjęła decyzję o wygaszeniu Gimnazjum nr 2 przy ul. Pocztowej z powodu opinii rodziców z osiedli Kawiary i Pustachowa, którzy nie chcieli by ich dzieci dojeżdżały do nowej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Pocztowej. Dzieci z tego rejonu zostaną w Szkole Podstawowej nr 8. Dzieci, które w chwili obecnej uczęszczają do Gimnazjum nr 2 dokończą naukę w tej szkole, a pracujący tam nauczyciele w miarę możliwości znajdą zatrudnienie w pozostałych placówkach.

Opublikowano: 13 lutego 2017 15:15

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. [17.49 KB]

Plan sieci prowadzonych przez Miasto Gniezno publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. [16.66 KB]

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno od dnia 1 września 2019 r. [17.64 KB]

Wyświetleń: 1282

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM