Nowe nawierzchnie na Osiedlu Grunwaldzkim

Jedna z ulic po zakończonym remoncie (link otworzy duże zdjęcie)

Zakończyły się już prace związane z wykonaniem nawierzchni na drogach wewnętrznych i publicznych na os. Grunwaldzkim w Gnieźnie

Etap I robót zakończono 26 października 2016 roku. W ramach powyższego zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej typu „DOMINO-EKO” gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego twardego – 282,40 m2, nawierzchnię zjazdu z kostki brukowej betonowej typu „CEGŁA” czerwona na podbudowie z kruszywa łamanego twardego – 9,75 m2, ustawiono na ławie betonowej z oporem krawężniki betonowe 15x22 cm – 193,70 m oraz wykonano odwodnienie: ściek z kostki betonowej gr. 6 cm – 18,40 m², studnie chłonne z kręgów żelbetowych śr. 1800 mm – 2 szt., studzienki ściekowe uliczne z przykanalikami – 2 szt. Wartość zadania wyniosła: 74.109,50 zł brutto.

Etap II zakończono 25 listopada 2016 roku. W ramach powyższego zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej typu „DOMINO-EKO” gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego twardego – 434,60 m2, nawierzchnię zjazdu z kostki brukowej betonowej typu „CEGŁA” czerwona na podbudowie z kruszywa łamanego twardego – 21,00 m2, nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej typu „DOMINO” gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego twardego – 400,50 m² , ustawiono na ławie betonowej z oporem: krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm – 196,60 m, obrzeża betonowe 30x8 cm – 206,60 m, oraz wykonano odwodnienie: ściek z kostki betonowej gr. 6 cm – 18,40 m², studnie chłonne z kręgów żelbetowych śr. 1800 mm – 3 szt., studzienki ściekowe uliczne z przykanalikami – 3 szt.

Wartość zadania wyniosła: 131.670,57 zł brutto.


Opublikowano: 29 listopada 2016 08:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 610

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM