Konsultacje społeczne na temat rewitalizacji

Plakat Lokalnego Programu Rewitalizacji (link otworzy duże zdjęcie)

Prezydent Miasta Gniezna informuje o prowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji w Mieście Gnieźnie.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:
- zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie do 1 grudnia 2016 roku z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Miasta Gniezno oraz w Urzędzie w pokoju numer 39. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: opiekun.inwestora@gniezno.eu; drogą pocztową na adres: Urzędu Miasta Gniezno, Lecha 6, 62-200 Gniezno; do Urzędu Miasta Gniezno – Biuro Obsługi Klienta w dniach i godzinach pracy,
- spotkań informacyjnych połączonych z warsztatem, które odbędą się 24 listopada 2016 roku w Urzędzie Miasta o godzinie 13:00 oraz 25 listopada 2016 roku w Urzędzie Miasta o godzinie 14:00
- zbierania uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjnych oraz w Urzędzie Miasta w dniach i godzinach pracy Urzędu,
- indywidualnych wywiadów pogłębionych z interesariuszami procesu rewitalizacji, w terminie od 24 listopada 2016 r. do 29 listopada 2016 r.

Prezydent Miasta Gniezna serdecznie zachęca do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego, jakim jest Program Rewitalizacji.

Stworzenie Programu Rewitalizacji jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców miasta.

Opublikowano: 24 listopada 2016 10:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 945

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM