Przebudowa rowów melioracyjnych przy ulicach Osiniec i Wełnickiej

Przebudowa rowów melioracyjnych (link otworzy duże zdjęcie)

Przy ulicy Osiniec roboty obejmowały wykonanie przebudowy dwóch odcinków rowów melioracyjnych o łącznej długości 232,5 m. Na rowach odbudowano skarpy z wykonaniem humusowania i obsiewem mieszanką traw oraz umocniono dna rowów kiszką faszynową. Koszt wykonanych robót to kwota 58.087,21 zł. Przebudowa rowów ma na celu umożliwienie swobodnego grawitacyjnego odpływu wody z przyległych terenów, a przede wszystkim z odwodnienia budowanej ulicy Osiniec. Pozwoli na prawidłowe uregulowanie stosunków gruntowo - wodnych w części dzielnicy Osiniec.
 
Przebudowa rowu melioracyjnego przy ulicy Wełnickiej obejmowała wykonanie przebudowy odcinka rowu melioracyjnego zlokalizowanego przy ulicy Wełnickiej o długości 295 m. Na rowie odbudowano skarpy z wykonaniem humusowania i obsiewem mieszanką traw oraz umocniono dna rowu kiszką faszynową. Koszt wykonanych robót wyniósł 80.680,35 zł. Przebudowa rowu umożliwi swobodny grawitacyjny odpływ wody z przyległych do rowu terenów oraz z Jeziora Koszyk, do którego odprowadzona jest kanalizacji deszczowa z części dzielnicy Winiary.


Opublikowano: 16 listopada 2016 10:33

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 473

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM