Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania
Odwiedza nas 5 gości

Artykułów: 11024

Odwiedzających: 10553183
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Miasto
Gnieźnianie upamiętnili bohatera
02.09.2014.
rocznic1m.jpg rocznic2m.jpg    1 września 2014 roku po raz siedemdziesiąty piąty wspominaliśmy rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Władze samorządowe, kombatanci, poczty sztandarowe, młodzież oraz wielu gnieźnian spotkali się tradycyjnie pod pomnikiem ku czci poległych w latach II Wojny Światowej w Parku im. T. Kościuszki.
    Prezydent Jacek Kowalski w swoim wystąpieniu położył nacisk na pielęgnowanie uniwersalnych wartości, takich jak wolność, niepodległość i pokój. Podkreślił, że dziś śledząc doniesienia medialne i niepokojące wieści płynące do nas zza wschodniej granicy wiemy, że mamy obowiązek i powinność celebrować takie daty. Może do niedawna ktoś żył w iluzji, że wojny i konflikty zbrojne to już zamierzchła przeszłość. Ktoś może naiwnie wierzył, że raz dana wolność i suwerenność są dane raz na zawsze. Tymczasem w różnych zakątkach świata wciąż trwają rocznic3m.jpg rocznic4m.jpgkonflikty, toczą się dramatyczne wojny, ludzie giną od kul. Teraz widać to bardzo wyraźnie.
    Na zakończenie tej części obchodów, po złożeniu wiązanek kwiatów odśpiewano Rotę. Następnie wszyscy przenieśli się na teren byłych koszar wojskowych przy ul. Wrzesińskiej. Tam miała miejsce druga część uroczystości. W jej trakcie odsłonięto obelisk poświęcony płk dypl. Mieczysławowi Modzyniewiczowi, który dowodził
17 Wielkopolską Dywizją Piechoty w kampanii wrześniowej. Jak zaznaczył Gospodarz Miasta Jacek Kowalski, pułkownik Mieczysław Modzyniewicz był patriotą bez reszty oddanym Ojczyźnie. Swoje życie rocznic5m.jpgzwiązał z wojskiem, swoje serce oddał Polsce. Przeżył dwie wojny światowe. Walczył, dowodził, kilkakrotnie był ranny, wieziony w oflagach. Niezależnie od swych losów, nigdy nie zwątpił w niepodległość Polski.

Share this!
Zmieniony ( 02.09.2014. )
Czytaj całość
 
Lato Muminków w bibliotece
02.09.2014.
mumin1m.jpg mumin2m.jpg    Kto z nas nie kocha Muminków? Cykl o Muminkach Tove Jansson to jedne z najbardziej znanych opowieści dla dzieci. Uniwersalność tych książek gwarantuje zarówno młodym jak i starszym czytelnikom niezapomniane chwile pełne ciepła i mądrości.
    Z okazji 100. rocznicy urodzin fińskiej pisarki Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zachęcała, przez całe lato, do wypożyczania i czytania pozycji o Muminkach. Akcja „muminkowa” cieszyła się dużym zainteresowaniem i sympatią w Filii nr 2 przy ul. Staszica 12a.
    Bibliotekarze, z dyrektorem Januszem Ambrożym, mają nadzieję, że o rodzinie skandynawskich trolli, czytelnicy nie zapomną również w długie jesienne i zimowe wieczory. Mała mumin3m.jpg mumin4m.jpgMi będzie bowiem zawsze zaskakiwać psotami, Mama Muminka zawsze będzie miała przy sobie małą, czarną torebkę, Włóczykij będzie gonił za przygodami, a Buka wciąż będzie budzić grozę.


Share this!
 
Awanse zawodowe nauczycieli
02.09.2014.
miano1m.jpg miano2m.jpg    W obecności dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 1 września 2014 roku, w Sali Kryształowej Starego Ratusza Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski przyjął ślubowanie nauczycieli, którzy uzyskali w stopień awansu nauczyciela mianowanego i wręczył im specjalne akty nadania.
    Awans uzyskali: Natalia Buczkowska i Karolina Plucińska z Przedszkola Nr 1, Magdalena Tyszkiewicz i Karolina Konieczna z Przedszkola Nr 2, Anna Bałtaki z Przedszkola Nr 5, Aneta Błażykowska z Przedszkola Nr 9, Ewelina Góra z Przedszkola Nr 14, Małgorzata Jandy ze Szkoły Podstawowej Nr 3, Lucyna Pawlak ze Szkoły Podstawowej Nr 5, Agnieszka Sobstyl ze Szkoły Podstawowej Nr 6, Magdalena Gawrońska ze Szkoły Podstawowej Nr 12, Katarzyna Paśka, Karolina Hęś, Katarzyna Dyc i miano3m.jpg miano4m.jpgRenata Grajczak z Gimnazjum Nr 1 oraz Małgorzata Tomaszewska z Gimnazjum Nr 3.
    Jak podkreślił Gospodarz Miasta, awans ten z pewnością jest powodem do dumy i radości, ale także zobowiązuje do dalszego, nieustannego kształcenia. Nowo mianowani pedagodzy z pewnością świetnie wywiążą się ze swoich obowiązków, czego warto życzyć nie tylko im, ale także wszystkim nauczanym przez nich dzieciom.

Share this!
Zmieniony ( 02.09.2014. )
Czytaj całość
 
Zakończono prace przy skateparku
02.09.2014.
skate1m.jpg skate2m.jpg    GOSiR uzyskał w lipcu 2014 pozwolenie na budowę skateparku w oparciu o przygotowaną wcześniej dokumentację projektową. Wykonawca został zobligowany do uzgodnienia tej dokumentacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków, który sprawuje nadzór nad terenem, na którym obiekt jest zlokalizowany.
    22 lipca 2014 przekazano wykonawcy plac budowy. Prace na obiekcie już się zakończyły, a 28 sierpnia 2014 roku wykonawca zgłosił go do odbioru. Opracowany został już także regulamin obiektu, który wejdzie w życie w dniu przekazania obiektu do użytkowania. Prawdopodobnie ze skateparku będzie można skorzystać jeszcze w miesiącu wrześniu.
    Prace objęły:
skate3m.jpg skate4m.jpg    a) roboty ogólnobudowlane: ziemne i betonowanie podłoża
    b) zagospodarowanie i utwardzenie terenu oraz jego ogrodzenie pasem żywopłotu
    c) ciąg komunikacji pieszej łączący pawilon szatniowo-socjalny Orlika z obiektem Skateparku
    d) oświetlenie obiektu i monitoring
    e) wyposażenie Skateparku:
skate5m.jpg skate6m.jpg    - quarter pipe,
    - funbox z disaster box + poręcz łamana + funbox (podest ok. 120cm) z box prosty + 2x mini podjazdy
    - ławka
    - poręcz prosta
    - część betonowa - podjazdy, murki betonowe w tym poręcz metalowa.

Share this!
Zmieniony ( 02.09.2014. )
 
Remonty dróg i ulic w Gnieznie
01.09.2014.
rybn1m.jpg rybn2m.jpg    Oprócz licznych inwestycji i renowacji w oświacie, o których pisaliśmy już poprzednio , przez cały okres wakacyjny realizowane były również inne zadania, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej.
    Kontynuowana jest budowa sali gimnastycznej przy ulicy Świętokrzyskiej dla Gimnazjum nr 1. Budynek o powierzchni użytkowej 1322 metrów będzie przystosowany do uprawiania trzech dyscyplin sportowych: siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej (w niepełnym wymiarze). W obiekcie wykonana zostanie trybuna na 124 miejsc oraz zaplecza szatniowo – sanitarne. W części drogowej wybudowanych zostanie koło sali 18 miejsc parkingowych. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2015 roku. Całkowity koszt robót to 3.995.000 złotych, a część rybn3m.jpg rybn4m.jpgtego zobowiązania zostanie pokryta z projektu Jessica.
    Do 30 września 2014 zakończyć się mają prace na ulicy Rybnej wraz z jej łącznikiem z ulicą Grzybowo. Na długości 471 metrów wykonana zostanie tam jezdnia z miejscami postojowymi, poszerzenia na pas postojowy, chodniki, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, zjazdy, dwa murki oporowe oraz wyspa środkowa. Zakończono już tam pracę związane z budową ciepłociągu i gazociągu oraz usunięto kolizję energetyczną linii zasilającej.
    Zakończono już także prace związane z utwardzeniem 11 ulic gruntowych tłuczniem i rybn5m.jpg rybn6m.jpgnakładką z betonu asfaltowego. Nowe oblicze zyskały ulice: Kasztelańska, Inowrocławska, Pomorska, Konwaliowa, Rumiankowa, Rzemieślnicza, Tulipanowa, Kraszewskiego, Południowa, Długosza. Łącznie remont 2,7 kilometrów tych ulic to 650 tysięcy złotych. Wkrótce rozpocznie się realizacja podobnych prac na 20 ulicach, a pod koniec tego roku jeszcze na 9.

Share this!
Zmieniony ( 01.09.2014. )
Czytaj całość
 
Letnie inwestycje i remonty w oświacie
28.08.2014.
inwest1m.jpg inwest2m.jpg    Jak zawsze w okresie wakacyjnym, gnieźnieńskie przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja ulegają metamorfozie. W każdej jednostce przeprowadzane są remonty: w niektórych są to mniejsze, bieżące prace, a w niektórych duże inwestycje.
    W Przedszkolu nr 10 zakończono już kapitalny remont dachu. Miała tam miejsce wymiana pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną karpiówkę żłobkowaną układana w koronkę, wymiana opierzeń, rynien, rur spustowych – blacha tytan – cynk, wymiana instalacji odgromowej, wymiana obróbki blacharskiej na wieżach wentylacyjnych – blacha miedziana oraz wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu. Całość prac to 368.771,27 złotych. Wkrótce inwest3m.jpg inwest4m.jpgrusza tam także kapitalny remont elewacji, którego przybliżone koszty to 200.000,00 złotych.
    W Przedszkolu nr 14 kończy się kapitalny remont kuchni. W jego ramach wymieniono dwie windy towarowe, urządzenia kuchenne, wprowadzono nową technologię przygotowania posiłków, zamontowano nową centralę wymiany powietrza wraz z instalacją wewnętrzną, wymieniono instalację elektryczną WLZ, a także częściowo instalację wod- kan i gazową oraz wykonano nowe okładziny z płytek ceramicznych ścian i posadzki. Całość prac to 498.150,00 złotych.
    W Szkole Podstawowej nr 3 zakończono już kapitalny remont boiska do inwest5m.jpg inwest6m.jpgkoszykówki i skoczni w dal. Wymiano tam nawierzchnię na poliuretanową. Nowe boisko świetnie prezentować się będzie podczas inauguracji Miejskiego Roku Szkolnego, które przewidziano jak zwykle na 1 września 2014 roku. Całkowity koszt inwestycji to 129.500,55 złotych.
    W Szkole Podstawowej nr 8 zaczyna się kapitalny remont sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem szatniowo socjalnym. Całość inwestycji to 882.945,04 złotych.
    Ponadto w pozostałych jednostkach oświatowych przeprowadzono w te wakacje następujące działania:
inwest7m.jpg inwest8m.jpg    - Przedszkole nr 1 – remont parkietu, jeden oddział, 3.500,00 zł
    - Przedszkole nr 6 – wymiana pieca gazowego c.o, 6.000,00 zł
    - Przedszkole nr 8 – remont parkietu dwa oddziały , 10.000,00 zł oraz remont łazienki dziecięcej, 27.000,00 zł
    - Przedszkole nr 15 – uporządkowanie terenów zielonych, 12.000,00 zł
    - Przedszkole nr 17 – remont chodnika przy placu zabaw, 20.000,00 zł
    - przed rozpoczęciem sezonu zimowego zaplanowano jeszcze wykonanie lub montaż systemu oddymiana w pięciu budynkach przedszkoli - przybliżone koszty to 350.000,00 zł.
inwest9m.jpg inwest10m.jpg    - Szkoła Podstawowa nr 2 - zmiana funkcji użytkowania (starej salki gimnastycznej na świetlicę) – 20.000,00 zł
    - Szkoła Podstawowa nr 9 - zmiana funkcji użytkowania (części budynku mieszkalnego na pomieszczenia socjalno - biurowe) – 25.000,00 zł
    - Szkoła Podstawowa nr12 - renowacja nawierzchni poliuretanowej na boisku szkolnym (bieżnia okólna, skocznia w dal, skocznia wzwyż) – 127.000,00 zł
    - Gimnazjum nr 1 – remonty bieżące - ogólny koszt 30.000,00 zł. W ramach tego malowanie sali lekcyjnej, malowanie ścian i parkietów auli, renowacja schodów drewnianych
inwest11m.jpg inwest12m.jpg    - budowa sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 1, przewidziane koszty na rok 2014 - 1.406.427,00 zł
    - Gimnazjum nr 2 – remonty bieżące - ogólny koszt 67.355,00 zł. W ramach tego: wymiana 17 okien w korytarzu i piwnicy, remont korytarza piwnicznego, prace malarskie w kuchni wraz z zapleczem, malowanie sześciu sal lekcyjnych i renowacja schodów drewnianych.
    - Gimnazjum nr3 – remonty bieżące - ogólny koszt 27.000,00 zł - malowanie I piętra korytarza.
    - Gimnazjum nr4 – remonty bieżące - ogólny koszt 40.000,00 zł, a w inwest13m.jpg inwest14m.jpgramach tego: wymian trzech okien w łączniku budynku, remont podestu wejścia do szkoły wraz zadaszeniem, prace malarskie dwóch sal lekcyjnych, dyżurki, korytarza, remont posadzki w sali lekcyjnej ułożenie nowej wylewki betonowej i wykładziny.


Share this!
Zmieniony ( 28.08.2014. )
Czytaj całość
 
Kolejne środki zewnętrzne dla Gniezna
26.08.2014.
gimna1m.jpg gimna2m.jpg    Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził już listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach VI konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Znalazł się na niej projekt Miasta Gniezna, którego koszt całkowity to 1.517.294,71 złotych.
    Dzięki temu nasz samorząd, otrzyma zwrot wydatków poniesionych na remont i przeprowadzonych już prac energooszczędnych w Przedszkolach nr 14 i 15, a także otrzyma dofinansowanie na podobne prace w Gimnazjum nr 3.
    W budynku wymieniona będzie stolarka okienna, ogrzewanie, instalacja systemowej gimna3m.jpg gimna4m.jpgciepłej wody, zamontowane ocieplenie, elewacja, nowy dach i kolektory. Dofinansowanie obejmuje:
- 345.972,00 w formie bezzwrotnej dotacji z NFOŚiGW w 2014 roku
- 339.923,00 w formie bezzwrotnej dotacji z NFOŚiGW w 2015 roku
- 855.399,00 w formie preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW w 2015 roku.

Share this!
Zmieniony ( 26.08.2014. )
Czytaj całość
 
Rozpoczęto budowę skateparku
22.08.2014.
skatem.jpg    GOSiR uzyskał w lipcu 2014 pozwolenie na budowę skateparku w oparciu o przygotowaną wcześniej dokumentację projektową. Wykonawca został zobligowany do uzgodnienia tej dokumentacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków, który sprawuje nadzór nad terenem na którym obiekt będzie zlokalizowany.
    22 lipca 2014 przekazano wykonawcy plac budowy. Prace na obiekcie już trwają, a planowany termin ich zakończenia to 29 sierpnia 2014. Opracowany został już także regulamin obiektu, który wejdzie w życie w dniu przekazania obiektu do użytkowania.
    Prace, które obecnie trwają obejmują:
    a) roboty ogólnobudowlane: ziemne i betonowanie podłoża na którym posadowniony będzie sprzęt
    b) zagospodarowanie i utwardzenie terenu oraz jego ogrodzenie pasem żywopłotu
    c) ciąg komunikacji pieszej łączący pawilon szatniowo-socjalny Orlika z obiektem Skateparku
    d) oświetlenie obiektu i monitoring
    e) wyposażenie Skateparku obejmować będzie:
    - quarter pipe,
    - funbox z disaster box + poręcz łamana + funbox (podest ok. 120cm) z box prosty + 2x mini podjazdy
    - ławka
    - poręcz prosta
    - część betonowa - podjazdy, murki betonowe w tym poręcz metalowa

Share this!
Zmieniony ( 22.08.2014. )
 
Prace na Mieszku postępują
22.08.2014.
mieszko1m.jpg mieszko2m.jpg    Pod koniec czerwca 2014 GOSiR rozpoczął prace związane z renowacją murawy stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej.
    Wykonywane prace polegają na:
    - wymianie darni na powierzchni około 800 mkw. Prace poprzedzone były usunięciem starej darni, wyrównaniem i przygotowaniem podłoża pod nową nawierzchnię
    - uzupełnieniu ubytków na pozostałej powierzchni płyty dosiewem ręcznym i dosiewem perforacyjnym

W trakcie wykonywania są:
- aeracja
- wertykulacja
mieszko3m.jpg mieszko4m.jpg- zastosowanie nawozów na porost i kolor trawy
- piaskowanie
- wałowanie
- codzienne nawadnianie
- przycinanie darni wg potrzeb

    Bieżąca pielęgnacja płyty - nawadnianie i przycinanie, odbywać się będzie do momentu pierwszych rozgrywek zaplanowanych na drugą połowę sierpnia 2014.
 

Share this!
Zmieniony ( 25.08.2014. )
 
Półkolonie z GOSiR jeszcze trwają
12.08.2014.
poko1m.jpg poko2m.jpg    Do końca wakacji pozostały jeszcze trzy tygodnie. Dzieciom proponujemy spędzić je na sportowo i skorzystać z jednego z dwóch turnusów półkolonijnych, których organizatorem jest Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji.
    Najbliższy turnus rozpocznie się 18 sierpnia 2014 i potrwa do 22 sierpnia. Ostatni zaplanowano w terminie od 25 do 29 sierpnia 2014.
    Półkolonie odbywają się w godzinach od 9.00 do 1500 na terenie Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego GOSiR przy ul. Bł. Jolenty 5. Każdego dnia dzieci otrzymują dwa posiłki (śniadanie i obiad).
    Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Cena turnusu wynosi 150 złotych. Zajęcia odbywają w dwóch grupach wiekowych: 7-9 lat oraz 10-14 lat.
poko3m.jpg poko4m.jpg    Dzieci mają zapewnioną moc atrakcji, wśród których nie brakuje zajęć na basenie, świeżym powietrzu i sali sportowej. Ponadto dzieci wyjeżdżają do gospodarstwa agroturystycznego w Pawłowie, chodzą na kręgle do Hotelu Nest i do Klubu Zabaw Fantazja.
    Prowadzone są również zajęcia edukacyjne przez Freeedom School i Akademię Nauki Fizyka dla Smyka. WOPR przeprowadza również pogadankę na temat udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego zachowania się nad wodami w okresie wakacji. Dzieci zapoznawane są także z zasadami ochrony środowiska naturalnego i segregacji odpadów. Na dzieci czeka także spartakiada półkolonisty, po której odbywa się wręczenie pamiątkowych dyplomów poko5m.jpg poko6m.jpgi słodkości. Na zakończenie ostatniego turnusu uroczystego wręczenia certyfikatów półkolonistom dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Czesław Kruczek.
    Formularz zgłoszeniowy dziecka oraz informacje można uzyskać w szatni na basenie przy ul. Bł. Jolenty 5; tel. 61 424 86 04, codziennie w godzinach otwarcia basenu lub pobrać ze strony www.basengniezno.pl z zakładki „Półkolonie”. Uwaga! Wszyscy uczestnicy półkolonii na każde zajęcia przynoszą ze sobą stroje kąpielowe, czepki i stroje sportowe.

Share this!
Zmieniony ( 12.08.2014. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 77 - 95 z 1188
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 16
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: gniezno@gniezno.eu