Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania
Odwiedza nas 7 gości

Artykułów: 10494

Odwiedzających: 8755380
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Miasto
Jak zaktywizować młodych ludzi?
28.03.2014.
mlodzi1m.jpg mlodzi2m.jpg    Statystyki wskazują, że znaczna większość młodzieży nie jest zainteresowana bieżącym życiem społecznym swojego kraju i regionu. Jeszcze mniejsza ilość bierze aktywny udział w jego kreowaniu. Jak zmienić ten stan? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy debaty „Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?”.
    Dyskusja ta została zorganizowana przez Społeczność Uczniowską Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie pod opieką Dyrektor Marii Maćkowiak oraz nauczyciela historii Michała Glejzera.     Dzięki gościnności Prezydenta mlodzi3m.jpg mlodzi4m.jpgJacka Kowalskiego spotkanie mogło odbyć się w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Oprócz Gospodarza Miasta, na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli gnieźnieńscy parlamentarzyści, młodzi przedstawiciele ugrupowań i partii, rodzice, nauczyciele, seniorzy oraz media.
    Inicjatorzy akcji liczą, iż takie inicjatywy pokażą, że młodzi mają głos, który może się liczyć, a ich energia i zapał do pracy może być dla wielu ludzi inspiracją.


Share this!
Zmieniony ( 28.03.2014. )
Czytaj całość
 
Zakończono renowację monumentu
26.03.2014.
las1m.jpg las2m.jpg     Końca dobiegł już remont pomnika upamiętniającego więźniów pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939 – 1945. W ramach przeprowadzonych prac wykonana została nowa tablica pamiątkowa. Wymieniono również tablicę z symbolem narodowym. Pomnik został oczyszczony, a część ściany została odmalowana w kolorze biało – czerwonym.
    Był to kolejny z rzędu remont wykonany na skutek aktów wandalizmu. Miejmy nadzieję, że ostatni.

Share this!
 
Komputer oknem na świat
25.03.2014.
projekt1m.jpg projekt2m.jpg    Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski na specjalnej konferencji prasowej 25 marca 2014 roku przypomniał o dwóch projektach unijnych realizowanych przez Pierwszą Stolicę Polski przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu oraz ułatwiającego dostęp do Internetu dla najbardziej potrzebujących.
    „Internet w Gnieźnie na start!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Innowacyjna Gospodarka”. Wartość projektu wynosi 1.365.400,00 zł, a okres jego realizacji to lata 2013-2015. Partnerem projektu jest Caritas Gniezno.
    Projekt zakładał zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zapewnienie dostępu do Internetu oraz zrealizowanie cyklu szkoleń podstawowych dla 180 Beneficjentów Ostatecznych (dzieci i młodzieży uczącej się w gnieźnieńskich szkołach, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej) z terenu Miasta Gniezna.
    Ponadto, w ramach projektu w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w 4 Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych utworzono Lokalne Centra Edukacyjne (LCE), które także wyposażono w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. 24 marca 2014 roku właśnie w tych miejscach rozpoczął się cykl otwartych, bezpłatnych szkoleń z zaawansowanej obsługi komputera.
    Zajęcia odbywają się od 16.00 do 18.00, a ich zakres tematyczny obejmuje takie zagadnienia jak: obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego; korzystanie z oprogramowania graficznego, tworzenie prezentacji multimedialnych i wykorzystywanie zasobów sieci Internet. Szkolenia zakończą się 26 maja 2014 roku. Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.Gniezno.eu (zakładka projektu). Informacji udzielają także: Koordynator Projektu (tel. 501 205 245) lub jego Asystent (602-665-173) w dni robocze, od 16.00 do 20.00. Szkolenia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych.

    Miasto Gniezno realizuje też projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Innowacyjna Gospodarka”. Wartość projektu wynosi 1.609.200,00 zł, a okres jego realizacji to lata 2012-2015. Partnerem projektu jest Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski.
    Projekt zakłada zakup specjalistycznych komputerów wraz z oprogramowaniem, zapewnienie dostępu do Internetu oraz zrealizowanie cyklu szkoleń dla 50 osób niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących) z terenu Miasta Gniezna. Jego celami szczegółowymi są: zapewnienie 50 osobom niedowidzącym i niewidomym zestawów sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i dostępem do Internetu, odpowiednio przystosowanych do obiektywnych i subiektywnych ograniczeń osób niepełnosprawnych wynikających z inwalidztwa wzroku oraz zapewnienie kwalifikacji komputerowych poprzez specjalistyczne szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu i Internetu specyficznie do zdiagnozowanych potrzeb i ograniczeń spowodowanych inwalidztwem.
    W 2013 roku zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany Beneficjentom, którzy jednocześnie uzyskali dostęp do bezpłatnego mobilnego dostępu i wzięli udział w szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera i sieci Internet. Działania te są kontynuowane w 2014 roku i zakończą się w 2015 roku.

Share this!
Zmieniony ( 25.03.2014. )
 
Konsultacje społeczne w sprawie fontanny
24.03.2014.
    Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące koncepcji formy architektonicznej fontanny na Rynku w Gnieźnie. W roku 2014 planowana jest realizacja fontanny (z programem wodnym i świetlnym), co znajduje odzwierciedlenie w budżecie Miasta Gniezna na bieżący rok.
    Poniżej przedstawione są proponowane formy architektoniczne fontanny, będące przedmiotem konsultacji. Dodatkowo zaplanowane będą pióropusze wodne i iluminacje świetlne (co nie jest widoczne na prezentowanych wizualizacjach).

    Wariant 1 – forma cembrowiny z wewnętrzną niecką ze słupkiem na obrzeżu. Na wewnętrznej i zewnętrznej płaszczyźnie słupka twarze – medaliony wypluwające wodę do niecki i misy przelewowej, w kwadratowym ryzalicie cokołu.
    Wariant 2 – cembrowina z elementem centralnym złożonym ze spiętrzonych, nałożonych na siebie mis przelewowych.
    Wariant 3 – spójna z rysunkiem posadzki forma ukształtowania elementu środkowego jako koncentrycznych, nieregularnych tarasów przelewowych. Koncentryczność układu i jego piętrząca się tektonika urozmaicają i dynamizują pierścieniowe ścianki rozbijające strefy przelewów na poszczególne odcinki.
    Wariant 4 – okrągła forma cembrowiny z osadzonym w jej środku elementem rzeźbiarskim. Na program wodny składają się wypluwane przez element rzeźbiarski strugi oraz mglisty rozbity na pianę pióropusz wodny, w którym forma rzeźbiarska traci lub odzyskuje swoją przejrzystość.
    Sugestie i uwagi z Państwa strony proszę zgłaszać do 21 marca 2014 roku na adres poczty elektronicznej: Prezydent@Gniezno.eu lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul.Lecha 6, 62-200 Gniezno z dopiskiem „Konsultacje Społeczne - Fontanna”.
    Spośród Mieszkańców Naszego Miasta, którzy wezmą udział w konsultacjach, rozlosowane zostaną upominki promocyjne.


Share this!
 
VII Gnieźnieński Dzień Wydawnictw
18.03.2014.
wydaw1m.jpg wydaw2m.jpg    Już po raz siódmy został zorganizowany Gnieźnieński Dzień Wydawnictw. Organizatorami tegorocznej edycji byli: Zespół Doradców Metodycznych Miasta Gniezna we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Gnieźnie oraz Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego – tegoroczny gospodarz Gnieźnieńskiego Dnia Wydawnictw.
Impreza ta odbyła się 8 marca 2014 r. i przeznaczona była dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gniezna oraz okolicznych gmin.    W imieniu organizatorów otwarcia i prezentacji gości dokonała Małgorzata Stefańska – koordynator Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Gniezna. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość: Czesław Kruczek – Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna, Telesfor Gościniak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Zdzisław Skoniecki – Kierownik Referatu Edukacji, Maria Kocoń – Przewodnicząca Rady Miasta, Jan Budzyński – Przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu, dyrektorzy szkół i przedszkoli. W imieniu władz miasta zabrał głos Czesław Kruczek.
     wydaw3m.jpg wydaw4m.jpgGościem specjalnym była Zofia Hryhorowicz – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, która w swoim wystąpieniu przedstawiła egzamin gimnazjalny i nową formułę sprawdzianu po klasie szóstej.
Dla nauczycieli przygotowano bogatą ofertę zajęć warsztatowych: naukę poprzez zabawę LEGO, Uczenie w XXI wieku czy innowacyjne metody edukacji muzealnej.
    Nauczyciele mogli także skorzystać z oferty wydawniczej takich wydawnictw, jak: Akces edukacja. Wydawnictwo Harmonia, Pearson, Wydawnictwo Nowik, Wydawnictwo PWN, Wydawnictwo NIKO. Biblioteka również przygotowała swoją ofertę. Tego dnia nauczycieli mogli zapisać się do biblioteki i wypożyczyć prezentowane książki. wydaw5m.jpg
    Nauczyciele biorący udział w VII Gnieźnieńskim Dniu Wydawnictw nie kryli zadowolenia z oferty zaprezentowanej przez zaproszone wydawnictwa i muzea.
    Organizatorów niestety zaniepokoił fakt, iż pomimo szerokiego przekazu informacji w kręgach gnieźnieńskiej oświaty, obecność nauczycieli i ich zainteresowanie VII GDW były stosunkowo niskie, pomimo że jednego dnia nauczyciele mieli możliwość spotkania z panią Zofią Hryhorowicz, dyrektor OKE w Poznaniu, udziału w bezpłatnych warsztatach oraz zapoznania się z nowościami wydawniczymi.

Share this!
 
Promocja inwestycyjna w Cannes
17.03.2014.
cannes1m.jpg cannes2m.jpg    Ponad dwadzieścia tysięcy odwiedzających, a w tym cztery i pół tysiąca inwestorów z dziewięćdziesięciu trzech krajów - to pokłosie największych na świecie targów inwestycyjnych MIPIM w Cannes. Podczas tego prestiżowego wydarzenia nie mogło zabraknąć również reprezentacji naszego miasta. Gniezno zachęcało do inwestowania w Pierwszej Stolicy na wspólnym stanowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
    Było to możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie Urząd Marszałkowski otrzymał w ramach projektu unijnego: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Projekt był realizowany przy dofinansowaniu unijnym na poziomie 99% w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki.”.
     cannes3m.jpg cannes4m.jpgOprócz naszego regionu, Wielkopolskę reprezentowali przedstawiciele: - Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie, Stowarzyszenia Samorządowego A2 Wielkopolska, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Gminy Śrem, Miasta Chodzież oraz Miasta Piła.
    Już sam udział Gniezna w targach można uznać za duży sukces, tym bardziej że była to 25 - jubileuszowa edycja tego wydarzenia. Impreza skupiła nie tylko najważniejszych przedstawicieli świata biznesu z wielu krajów wszystkich kontynentów, ale także liczących się polityków. Podczas czterech dni targów, w Cannes pojawili się między innymi Boris Johnson – Burmistrz Londynu, Piero Fassino – Burmistrz Turynu, George Ferguson – Burmistrz Bristolu oraz Hanna Gronkiewicz-Walz – Prezydent Miasta Warszawy. Liczymy, że dzięki zaprezentowaniu Gniezna na tak ważnym wydarzeniu, zyska ono nie tylko szansę na nowe możliwości inwestorskie, ale jeszcze dobitniej zaznaczy swoje miejsce na mapie Europy i świata.

Share this!
Zmieniony ( 17.03.2014. )
Czytaj całość
 
O Świętym Wojciechu, co Gniezna pilnuje
17.03.2014.
wojciechm.jpg    Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod patronatem Prezydenta Miasta Gniezna. Poniżej regulamin konkursu.
 
1. Konkurs jest organizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
3. Celem konkursu jest uświetnienie 20 rocznicy nadania Gnieznu tytułu „Miasto Świętego Wojciecha” - 25.03.1994 roku.
4. Konkurs polega na wykonaniu ilustracji do wiersza księdza Jana Twardowskiego ”O świętym Wojciechu”.
5. Technika prac jest dowolna.
6. Format prac nie większy niż A3.
7. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
8. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
9. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, klasa, szkoła, telefon kontaktowy, podpis opiekuna – nauczyciela.
10. Prace należy przynieść do Wypożyczalni dla Dzieci Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16.
11. Konkurs rozpoczyna się 11marca 2014 i trwa do 10 kwietnia 2014 roku włącznie.
12. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 kwietnia 2014 roku na stronie www.biblioteka.gniezno.pl
13. Laureaci trzech najlepszych prac otrzymają nagrody podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta Gniezna w Starym Ratuszu 23 kwietnia 2014 roku.
14. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
15. Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.
16. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
17. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.


Share this!
 
Dzień Kobiet na basenie
17.03.2014.
kob1m.jpg kob2m.jpg    8 marca 2014 na gnieźnieńskim basenie postanowiono uczcić Dzień Kobiet. Tego dnia każda z Pań odwiedzających basen skorzystać mogła z 50% promocji na basenie oraz z porad dotyczących doboru makijażu i zakupu odpowiednich kosmetyków oferowanych przez konsultantki Firmy AVON. Panie skorzystać mogły również z darmowego pokazu makijażu, oraz zakupić kosmetyki po promocyjnych cenach.
    Na swoim stoisku porady bra-fittingowe oferowała również Poradnia Doboru Stanika m-BRA. Panie obejrzeć mogły najnowsze kolekcje bielizny i strojów kąpielowych renomowanych firm, jak Atlantis, Cleo, Fantasie, Freya, Masquerade, Panache Superbra, oraz otrzymały miły upominek w postaci materiałów reklamowych i etui na mokry strój kąpielowy.

Share this!
Czytaj całość
 
Spotkanie z Ukrainą
14.03.2014.
ukrain1m.jpg ukrain2m.jpg    W dniu 12 marca 2014 roku odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie ze studentami z Humania na Ukrainie, którzy obecnie kształcą się w Kolegium Europejskim w Gnieźnie.
    To już kolejne spotkanie ze studentami z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny. Walentyna Czerewczenko, Władysław Mazur, Sławomir Mazur oraz Jurij Hanuszczak przygotowali i przeprowadzili warsztaty artystyczne międzykulturowe, których zadaniem było namalowanie flag różnych państw. Podczas zajęć obecny  był także gościnnie wiceprezydent Miasta Gniezna Czesław Kruczek.
    Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Zastosowano różnorakie techniki plastyczne, wypełniając kontury flag odpowiednimi kolorami. Dzięki temu uczniowie poznali flagi różnych państw oraz słowo „pokój” tłumaczone na różne języki świata, tak istotne w obecnym czasie. Zajęcia te posłużyły w rozwoju intelektualnym poprzez poznanie charakterystycznych barw narodowych innych państw a także znajomości języków obcych.
    Na zakończenie uczniowie zaprezentowali swoje prace, które uwiecznione zostały wspólną, grupową fotografią.

Share this!
Czytaj całość
 
Dzień Kobiet w Promyku
10.03.2014.
kobiet1m.jpg kobiet2m.jpg    Z okazji  Dnia Kobiet w siedzibie Stowarzyszenia Promyk w Gnieźnie zostało zorganizowane spotkanie, na którym specjalnymi gośćmi byli: Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski, Poseł na Sejm Tadeusz Tomaszewski, Prezes Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zdzisław Kujawa, Dyrektor Biura Senatora  Zenona Golc oraz Asystent Starosty Łukasz Schefs.
    Ta wyjątkowa uroczystość była połączona z wernisażem prac  artystycznych przedstawionych przez Jadwigę Superczyńską, Irenę Czerniak, Lucynę Kurdykowską, Łucję Gabryel oraz Agatę Chudy.
    W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 wspaniałych kobiet, które zostały obdarowane kwiatami i słodkimi upominkami. Prezes Stowarzyszenia Halina Dyc-podkreśliła, że chciałaby, aby wszystkie kobiety były szanowane i doceniane każdego dnia.

Share this!
Zmieniony ( 10.03.2014. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 77 - 95 z 1106
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 16
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: gniezno@gniezno.eu