Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania
Odwiedza nas 5 gości

Artykułów: 11172

Odwiedzających: 10984349
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Miasto
Modernizacja oczyszczalni kontynuowana
14.10.2014.
pwik1m.jpg pwik2m.jpg    Trwają prace związane z projektem „Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie”. O postępach prac poinformowali na wspólnej konferencji prasowej zorganizowanej 14 października 2014 roku Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jan Lewandowski.
    Aktualnie na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków prowadzone są roboty związane z budową piaskowników napowietrznych oraz osadników wtórnych. Zakończono już natomiast konstrukcję reaktora biologicznego, osadników wstępnych, zamkniętej komory fermentacyjnej, pompowni ścieków i osadu czynnego, budynku krat i skratek, rurociągów i kanałów technologicznych, wylotu W1, sieci elektrycznej, rurociągu kablowego i kanalizacji teletechnicznej.
pwik3m.jpg pwik4m.jpg   Dzięki rozsądnemu zarządzaniu zasobami, udało się zgromadzić spore oszczędności w ramach wydatków projektowych. Zostały one przeznaczone między innymi na dodatkowe, nieprzewidziane w projekcie inwestycje. Są to między innymi zakup specjalnego pojazdu do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji oraz termomodernizację budynków PWiK. Dzięki temu w przyszłości będzie można uniknąć znacznych podwyżek cen za odbiór ścieków.
    Planowany termin zakończenia wszystkich robót budowalnych zaplanowano na 31 grudnia 2014 roku. Natomiast cały projekt zakończy się do czerwca 2015 roku. Do jego głównych założeń, oprócz modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków należała budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlach Pławnik i Przylesie, która została już zakończona. Dzięki temu do kanalizacji miejskiej podłączonych zostało kolejnych 700 gospodarstw.
    Całkowity koszt projektu to 55 milionów złotych brutto, a wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 24 miliony złotych.

Share this!
Zmieniony ( 16.10.2014. )
Czytaj całość
 
Jaśniej na kolejnych ulicach
13.10.2014.
drogi1m.jpg drogi2m.jpg   Na ul. Pomorskiej i Olsztyńskiej w Gnieźnie wybudowano nowe oświetlenie drogowe. Oświetlenie wykonano na odcinku około 700 metrów. Do wykonania oświetlenia zastosowano 15 słupów stalowych ocynkowanych z wysokoprężnymi lampami sodowymi. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 50 tysięcy złotych.
       9 października 2014 roku odbył się końcowy odbiór nowo wybudowanego oświetlenia na ul. Obrońców Gniezna. drogi3m.jpgOświetlenie wykonano na odcinku około 220 metrów. Do wykonania oświetlenia zastosowano pięć słupów stalowych ocynkowanych z wysokoprężnymi lampami sodowymi. Całkowity koszt zadania wyniósł 20 tysięcy złotych.

Share this!
Zmieniony ( 13.10.2014. )
 
Uroczyste odsłonięcie tablicy na pływalni
13.10.2014.
tablica1m.jpg tablica2m.jpg   6 października 2014 na szczycie budynku basenu Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Jolenty, doszło do odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej fakt, iż w latach 1915-1966, w tym miejscu usytuowane było boisko klubów sportowych związanych z hokejem na trawie, piłką nożną i lekką atletyką.
    Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali wspólnie Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski z Prezesem Gnieźnieńskiego Klubu Olimpijczyka Mieczysławem Kuklińskim. Jak stwierdził jeszcze przed odsłonięciem Prezes GKO, na nie istniejącym już boisku drużyna hokeistów pod wodzą trenera Alfonsa Drzewieckiego zdobyła aż 14. tytułów Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie sportowej jak i 7. srebrnych medali Mistrzostw Polski oraz 2. brązowe medale Mistrzostw Polski, w których zdobyciu udział mięli między innymi tacy hokeiści jak: bracia Flinikowie -  Alfons, Jan i Henryk, Bronisław Pawlicki, Antoni Adamski, Ryszard Marzec, Eugeniusz Czajka, Kazimierz Dąbrowski, Stanisław Kasprzak i wieli innych.
tablica3m.jpg tablica4m.jpg     Po odsłonięciu tablicy zaproszenie goście w osobach już wcześniej wymienionego Prezydenta Miasta Gniezna, jak również  zastępcy Starosty Gnieźnieńskiego – Roberta Andrzejewskiego, Senatora RP - Piotra Gruszczyńskiego,  Posła na Sejm RP – Tadeusza Tomaszewskiego oraz Przewodniczącej Rady Miasta – Marii Kocoń, w krótkich swoich wystąpieniach pogratulowali wspaniałej inicjatywy i złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą. Dodatkowym akcentem tej miłej uroczystości było też wręczenie pamiątkowych Medalów Koronacyjnych przez Prezydenta Miasta Gniezna, członkom Gnieźnieńskiego Klubu Olimpijczyka – Zdzisławowi Siudzińskiemu, Ryszardowi Kowalskiemu  oraz Leszkowi Hofmanowi.
    Po tej uroczystości Prezes GKO zaprosił wszystkich biorących udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy czyli przedstawicieli władz samorządowych, członków Gnieźnieńskiego Klubu Olimpijczyka oraz przedstawicieli władz Polskiego Związku Hokeja na trawie do Sali Olimpijczyka mieszczącą się w gnieźnieńskim Hotelu Lech na poczęstunek. Na tym spotkaniu grono członków Gnieźnieńskiego Klubu Olimpijczyków, powiększyło się o jeszcze jedną osobę: Arkadiusza Zawadę, który wyraził akces wstąpienia do GKO.

Foto: Roman Strugalski

Share this!
Zmieniony ( 13.10.2014. )
 
Trwa budowa hali sportowej
09.10.2014.
hala1m.jpg hala2m.jpg    Prezydent Miasta Gniezna Pan Jacek Kowalski podpisał 18 września 2014 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę mającą na celu sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie przy ul. Świętokrzyskiej”. Środki finansowe zostały przyznane z Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Prace budowlane rozpoczęły się niezwłocznie po przekazaniu 20 marca 2014 roku placu budowy i potrwają do 30 czerwca 2015 roku.
    Budynek sali gimnastycznej będzie obiektem składającym się z dwóch brył połączonych ze sobą w zwartej architekturze. Dominująca, wyższa część to jednokondygnacyjna sala gimnastyczna, z którą połączona jest trójkondygnacyjna, niższa część. Przy budynku sali przewidziane zostały miejsca parkingowe w ilości osiemnastu sztuk, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
    Sala gimnastyczna przystosowana będzie do uprawiania trzech dyscyplin sportowych: siatkówki (9x18m), koszykówki (15x28m), a także w niepełnym wymiarze (18x33m) do piłki ręcznej.
    Na kondygnacji pierwszej znajdować się będą pomieszczenia magazynowe oraz kotłownia. Na kondygnacji drugiej, poza salą gimnastyczną powstaną trzy pomieszczenia szatniowe z pełnym węzłem sanitarnym (w tym dla osób niepełnosprawnych). Na kondygnacji trzeciej zlokalizowane zostaną kolejne dwa pomieszczenia szatniowe oraz pomieszczenie dla kadry nauczycielskiej wraz z odrębnymi węzłami sanitarnymi.
    Z obiektu sportowego będą mogły korzystać jednocześnie 52 osoby z podziałem na cztery grupy po 13 osób. W pomieszczeniu sali gimnastycznej znajdować się będzie trybuna stała na łączną ilość 124 miejsc siedzących, plus maksymalnie 50 stojących. Dojście do trybun zapewnione będzie z klatki schodowej. Główne wejście do obiektu zaprojektowane zostało w sposób umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym.

Share this!
 
Przedsiębiorcy podpisali porozumienia
08.10.2014.
karta1m.jpg karta2m.jpg    Stawiając na ponadczasowe wartości, doceniając trud, jaki trzeba włożyć w wychowanie, opiekę i wykształcenie dzieci, Miasto Gniezno rozpoczęło współpracę z przedsiębiorcami przy realizacji Gnieźnieńskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”.
    W Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie 7 października 2014 roku odbyło się spotkanie, podczas którego gnieźnieńscy przedsiębiorcy podpisali porozumienia o współpracy z Miastem przy realizacji Gnieźnieńskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”.
    Przedsiębiorcy zaoferowali posiadaczom Karty atrakcyjne ulgi w zakupie produktów lub usług. W zamian Miasto będzie promowało ich działalność.
karta3m.jpg karta4m.jpg    Do przedsiębiorców trafiły również naklejki z logo Programu „Tu honorujemy Kartę Rodzina 3+ skorzystaj z promocji!”. Realizatorzy Programu „Rodzina 3+” umieszczą informację o honorowaniu Karty na swoich witrynach, w widocznych miejscach siedziby, czy stronach internetowych. Program ma charakter otwarty, tzn. wszyscy, którzy chcą zostać Partnerami, mogą to uczynić na każdym etapie realizacji Programu. Wszystkie podmioty, które chcą włączyć się w Program mogą zrobić to na podstawie deklaracji uczestnictwa w Programie i po podpisaniu stosownego porozumienia.
    Gnieźnianie będą mogli skorzystać także z ciekawych ulg na pływalni miejskiej, zniżki za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym powyżej 5 godzin czy mniejszych opłat za udział w karta5m.jpg karta6m.jpgzajęciach artystycznych, sportowych i kulturalnych, bowiem do Programu włączyły się także instytucje podległe miastu, takie jak Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Kultury.
    Warunkiem przystąpienia rodziny wielodzietnej do Gnieźnieńskiego Programu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie wniosku o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Uzyskanie ulg, zniżek i promocji wynikających z Programu odbywa się na podstawie okazania przedmiotowej Karty.
    Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Programu można uzyskać w Wydziale Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w pokojach 04 i 06 lub pod numerem telefonu 61 426 04 99 karta7m.jpg karta8m.jpgoraz 61 426 04 51.
    Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek będzie dostępna i na bieżąco aktualizowana na stronie: www.gniezno.eu w zakładce Karta Dużej Rodziny.


Share this!
Zmieniony ( 08.10.2014. )
Czytaj całość
 
Jedenaste urodziny gnieźnieńskich świetlic
06.10.2014.
mss1m.jpg mss2m.jpg    Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne to cztery placówki, które już od ponad dekady pomagają dzieciom i całym rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, uporać się z różnymi problemami. Z okazji kolejnej, jedenastej już rocznicy ich powstania, pracownicy i kierownictwo przygotowało niezwykłe urodziny, na których nie zabrakło prezentów, niespodzianek oraz wielu szacownych gości.
    Na uroczystość, poprzedzoną Mszą Świętą celebrowaną w kościele Świętego Wawrzyńca, przybyli tłumnie rodzice oraz dzieci uczęszczające na co dzień do miejskich świetlic. Wszyscy zebrani mieli okazję wysłuchać programu artystycznego przygotowanego przez podopiecznych placówki. Nie zabrakło więc mini recitalu piosenki oraz niezwykłego koncertu zagranego na niespotykanych instrumentach – specjalnych, plastikowych rurkach. Jak podkreśliła prowadząca mss3m.jpg mss4m.jpgceremonię Kierownik MŚS Zofia Komosińska, wszystkich tych atrakcji nie udałoby się zorganizować, gdyby nie wspaniała kadra świetlic, która daje z siebie na co dzień wszystko dla dobra innych.
    Jak zwykle, na urodziny świetlic przybyło wielu znamienitych gości. Nie zabrakło wśród nich reprezentujących Gospodarza Miasta Jacka Kowalskiego zastępców: Rafała Spachacza i Czesława Kruczka. Pierwszy zastępca przekazał zaś na ręce kierownik MŚS sadzonki kilku drzewek, które dzień później zasadzono na skwerze przy ulicy Łubieńskiego. Tam właśnie świetlice mają swój zielony zakątek i tam dzieci ze świetlic będą mogły zgłaszać swoje świąteczne marzenia. Wystarczy, że powieszą na drzewku specjalną karteczkę z opisem tego, co im mss5m.jpg mss6m.jpgpotrzeba, a Święty Mikołaj postara się spełnić ich prośby. O akcji będziemy informować jeszcze w grudniu tego roku.
    Na urodzinowym przyjęciu nie zabrakło też poczęstunku, tortu oraz prezentów, które otrzymała każda rodzina przybyła na uroczystość. Życzymy, aby kolejny rok funkcjonowania świetlic był równie wspaniały, a następne, dwunaste już urodziny niezapomniane.

Share this!
Zmieniony ( 06.10.2014. )
Czytaj całość
 
Marsz Różowej Wstążki
03.10.2014.
wstaz1m.jpg wstaz2m.jpg    Październik jest miesiącem, w którym dużo mówi się o raku piersi. Z tego też powodu 1 października 2014 roku ulicami naszego miasta odbył się marsz przypominający o tej chorobie dotykającej przede wszystkim kobiety, ale również, choć w mniejszym stopniu, mężczyzn.
    Uczestnicy marszu mieli wpięte różowe wstążki, które mają przypominać społeczeństwu o problemie raka piersi. Bardzo istotna jest profilaktyka, czyli zapoznawanie z informacjami o raku piersi i aktualnym stanie naukowych badaniach nad nim. Niezwykle istotne jest wczesne wykrywanie tej choroby.
    Organizacje zajmujące się tą kwestią oraz środowiska lekarskie, kładą dziś duży nacisk na to, by ograniczać przypadki raka piersi wynikające z zaniedbania. W samym procesie wstaz3m.jpg wstaz4m.jpgleczenia ważne jest zapoznawanie pacjenta z możliwymi rodzajami terapii. Również pielęgnacja pochorobowa stanowi istotny element całości. Udzielana jest wtedy pomoc zapewniająca usługi protetyczne.
    Według specjalistów, w Polsce rak piersi stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe. Należy jednak pamiętać, że rak to diagnoza, a nie wyrok. Wczesne wykrycie i odpowiednia terapia pozwala na powrót do zdrowia, czego przykładem są gnieźnieńskie Amazonki. Sądząc po ilości uczestników marszu, wśród których był Prezydent Jacek Kowalski oraz spora grupa młodzieży, świadomość społeczna dotycząca tego nowotworu wzrasta, choć jak mówią specjaliści, wciąż w naszym kraju jest jeszcze niska. Ufamy, że tego wstaz5m.jpg wstaz6m.jpgtypu akcje pozwolą nam zbliżyć się do światowych standardów leczenia tej choroby.
Michał Zych, MCIP

Share this!
Zmieniony ( 03.10.2014. )
 
Miłość receptą na szczęśliwe życie
02.10.2014.
gody1m.jpg gody2m.jpg    Złote gody to niezwykła rocznica wspólnego życia małżeńskiego, którą mogą się cieszyć pary będące razem na dobre i na złe przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Jest to jubileusz radosny, ale i niełatwy, tak długie, wspólne życie wymaga bowiem wielkiej cierpliwości i wzajemnej życzliwości. Na uroczystość zorganizowaną w Miejskim Ośrodku Kultury 30 września 2014 roku specjalnie dla gnieźnieńskich, złotych jubilatów przybył Prezydent Jacek Kowalski, przedstawiciele mediów oraz rodziny szacownych seniorów.
    Podczas ceremonii prowadzonej przez Mariusza Kabacińskiego – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gnieźnie nie zabrakło wielu kwiatów, życzeń, tradycyjnego „Sto lat” oraz lampki szampana. Goście obejrzeć mogli także specjalny program artystyczny gody3m.jpg gody4m.jpgprzygotowany przez zespoły i sekcje ćwiczące na co dzień w MOK.
    Medale za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta RP wręczył Prezydent Jacek Kowalski. Życzył on wszystkim parom wiele uśmiechu, pociechy z owoców ich długiego życia oraz życzliwości ze strony najbliższych. Życzenia te przyjęli: Janina i Stanisław Boreccy, Cecylia i Stanisław Busiakiewiczowe, Kazimiera i Wiesław Forysiowie, Krystyna i Jan Guziałkowie, Janina i Jerzy Janasowie, Emilia i Kazimierz Kaźmierczakowie, Zdzisława i Walenty Kaźmierczakowie, Klara i Zdzisław Krzywdzińscy, Eleonora i Czesław Oziemkowscy, Irena i Edward Strzelczykowie, Janina i Stanisław Śliwińscy oraz Maria i Wiesław Wojewodowie. Specjalne wyrazy szacunku wszyscy goście złożyli również parom, które obchodziły kolejne jubileusze: 55 gody5m.jpg gody6m.jpglat wspólnego życia – Bolesława i Jan Kurowscy, a także 60 rocznicy ślubu – Stefania i Alfons Sawikowscy.
    Wszystkim jubilatom życzymy dużo zdrowia, wielu kolejnych wspólnych rocznic oraz dużo miłości w gronie rodzinnym.
Share this!
Zmieniony ( 02.10.2014. )
Czytaj całość
 
Zasadzono Dąb Wolności
02.10.2014.
dab1m.jpg dab2m.jpg    29 września 2014 roku na Placu św. Wojciecha został posadzony Dąb Wolności. Jest to inicjatywa Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który chciał tym samym uczcić 25 lat przemian polityczno społecznych w naszym kraju. Jednym z miast, które otrzymały ten przywilej jest Pierwsza Stolica Polski.
    Aktu zasadzenia dokonał Prezydent Jacek Kowalski wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Gniezno Michałem Michalakiem oraz zaproszonymi gośćmi. W swoim wystąpieniu Gospodarz Miasta zaznaczył, że pozytywnie oceniamy przemiany, jakie dokonały się w naszym kraju 25 lat temu. Europa bez granic, dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz realny wpływ polityczno – gospodarczy na kształt naszego Kontynentu i regionu to bez wątpienia wielkie osiągnięcia.
dab3m.jpg dab4m.jpg    Nie możemy jednak zapomnieć, że nowa sytuacja postawiła przed nami inne, dotąd nieznane nam wyzwania i problemy. Brak miejsc pracy, likwidacja i upadek kolejnych fabryk, brak właściwej opieki socjalnej i medycznej to zadania, które musimy rozwiązać. Ta uroczystość i to drzewo będą nam o tym nieustannie przypominały.
    Dąb liczy około 12 lat i został przewieziony ze szkółki leśnej w Kórniku. Uroczystość uświetnił montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów I L.O. im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.Share this!
Zmieniony ( 02.10.2014. )
Czytaj całość
 
Dwudziestolecie partnerstwa z Esztergom
02.10.2014.
eszter1m.jpg eszter2m.jpg    Gniezno współpracuje z węgierskim miastem Esztergom położonym tuż przy granicy ze Słowacją od roku 1994. Między 25 a 28 września 2014 grupa gnieźnian wraz z Prezydentem Jackiem Kowalskim uczciła jubileusz dwudziestolecia współpracy obu miast.
    Na bogaty program pobytu składały się: uroczysta gala, podczas której nastąpiło podpisanie dokumentu o kontynuowaniu współpracy w obecności Ambasadora PR na Węgrzech Romana Kowalskiego, Bieg Mostu im. Marii Valerii na dystansie 4 km, uroczysta parada ulicami miasta oraz turniej sportowy gry w rugby, w którym drużyna z Gniezna odniosła wspaniałe zwycięstwo, bezkonkurencyjnie pokonując między innymi gospodarzy.
eszter3m.jpg eszter4m.jpg    Bardzo dobrze zaprezentowali się również biegacze. Najlepszy z nich - Klaudiusz Wrona minął linię mety jako trzynasty. Okazję do zaprezentowania swoich umiejętności miał również zespół wokalny Fantazja działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie kierowany przez Agnieszkę Żółtowską. Jubileusz stał się dobrym momentem do promocji Gniezna nie tylko wśród mieszkańców Esztergom, lecz również osób zaproszonych z innych miast partnerskich: Finlandii i Niemiec.
    Nie zabrakło tez czasu na omówienie planów dotyczących dalszej współpracy obu miast w tym wspólnych projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Share this!
Zmieniony ( 02.10.2014. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 77 - 95 z 1212
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 16
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: gniezno@gniezno.eu