Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139 ze zm.) Prezydent Miasta Gniezna informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 10 listopada 2017 r

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 4 października 2017 r

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 25 września 2017 r

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 8 września 2017 r

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 4 lipca 2017 r.

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 27 czerwca 2017 r.

Parametry jakości wody za I półrocze 2017

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 26 czerwca 2017 r.

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 9 maja 2017 r.

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 21 kwietnia 2017 r.

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 5 kwietnia 2017 r.

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 15 marca 2017 r.

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z 9 marca 2017 r.

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie za styczeń 2017r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016 roku dla Gminy Miasto Gniezno

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie za rok 2016.

Ocena Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie za II półrocze 2016 r.

Ocena Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie za I półrocze 2016 r.


Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM