Prezydent Miasta Gniezna informuje o konsultacjach społecznych trzech przedsięwzięć planowanych do umieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022.

Dwa z nich: „Strefa inicjatyw dla wszystkich i dla każdego” zgłoszony przez Miejski Ośrodek Kultury oraz „Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej” zgłoszony przez Spółkę URBIS planowane są do umieszczenia na listę B jako lista projektów dodatkowych.

Natomiast projekt trzeci „Rewitalizacja budynków koszarowych z przystosowaniem na cele oświatowo – edukacyjne” umieszczony zostanie na liście A stanowiącej listę projektów podstawowych.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017-2022 - PROJEKT

Strefa inicjatyw dla wszystkich i dla każdego
Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej
Rewitalizacja budynków koszarowych z przystosowaniem na cele oświatowo – edukacyjne


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały


Uchwała z 22 lutego 2017 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022


Uchwała z 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022 


Lokalny Program Rewitalizacji - prezentacja PowerPoint


Link do ankiety dotyczącej trafności opracowanych celów rewitalizacji


Konsultacje społeczne na temat rewitalizacji


Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Gniezna

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM