GRUPA BST na zlecenie Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza realizuje badanie dotyczące założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji. Niniejsze badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane informacje posłużą jedynie do opracowania zbiorczego raportu. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego, jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały


Uchwała Rady Miasta Gniezna w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/336/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022”.


Lokalny Program Rewitalizacji - prezentacja PowerPoint


Link do ankiety dotyczącej trafności opracowanych celów rewitalizacji


Konsultacje społeczne na temat rewitalizacji


Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Gniezna

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM