II „Tysiąclecie”

ul. Budowlanych 26B, 62-200 Gniezno

1. Mądrowski Mariusz: Przewodniczący Zarządu
2. Murch Kamil: Zastępca Przewodniczącego
3. Oziębło Ariel: Skarbnik
4. Morkowska Dorota: Sekretarz
5. Galus Adam: Członek Zarządu
6. Purol Tadeusz: Członek RO
7. Walery Maciej: Członek RO
8. Jagodziński Marcin: Członek RO
9. Andrzejewski Jerzy: Członek RO
10. Bolesław Ciesielczyk: Członek RO
11. Krzysztof Wilk: Członek RO
 
 
Aktualności Rady Osiedla
 
Spotkanie dla mieszkańców


 

23 lutego 2017 roku Rada Osiedla otrzymała informację od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie, że wniosek w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Budowlanych na wysokości nr 33, 32 i 36 został przekazany komisji ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu przy Starostwie Powiatowym celem wydania opinii. Nie mamy dotychczas żadnej informacji na temat wniosku w sprawie dziwnego obiektu przy ul. Staszica.


W lutym 2017 roku Rada Osiedla złożyła wniosek do Prezydenta Miasta Gniezna o likwidację dziwnego „obiektu“ znajdującego się w sąsiedztwie pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Staszica. Jak zdołano ustalić, pierwotnym przeznaczeniem tego obiektu było wejście do miejskiego szaletu. Ostatnim, jak wynika z treści pozostałości szyldu – sklep z używaną odzieżą. Ponieważ ani członkowie Rady Osiedla, ani pytani mieszkańcy nie znajdują pomysłu na jakiekolwiek zagospodarowanie tego obiektu, Rada zaproponowała jego zburzenie i ułożenie w tym miejscu chodnika.

Jednocześnie Rada Osiedla wnioskowała o usunięcie pnia po powalonym drzewie w sąsiedztwie „dziwnego obiektu“, usunięcie następnego niebezpiecznie pochylonego drzewa, nasadzenie w ich miejsce młodych drzew i odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej.
 
Obiekt przeznaczony do likwidacji Obiekt przeznaczony do likwidacji Obiekt przeznaczony do likwidacji Obiekt przeznaczony do likwidacji Obiekt przeznaczony do likwidacji Obiekt przeznaczony do likwidacji

    
10 lutego 2017 z wnioskiem o wykonanie nowego przejścia dla pieszych na osiedlu Tysiąclecie zwróciła się do Prezydenta Miasta Gniezna Rada Osiedla Tysiąclecie. Wniosek dotyczy ulicy Budowlanych. Mieszkańcy oczekują nowego przejścia między blokami 33 i 32, a 36. Uzasadnieniem jest znaczna odległość, jaka występuje pomiędzy istniejącymi przejściami, znajdującymi się przy ul. Budowlanych 29 oraz Budowlanych 37. Obecnie wielu mieszkańców osiedla przechodzi przez jezdnię w miejscu niedozwolonym między blokami przy ul. Budowlanych 33, 32 i 36, ponieważ jest to najkrótsza droga, prowadząca do szkoły podstawowej, przychodni lekarskiej, biblioteki, poczty czy kościoła, ryzykując otrzymanie mandatu. Zdaniem radnych, ta niewielka inwestycja bardzo poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla.


Rada Osiedla Tysiąclecie była jednym ze współorganizatorów Spotkania Gwiazdkowego "Świąteczny Uśmiech Dziecka", które odbyło się 19 grudnia 2016 roku w MOK. W spotkaniu udział wzięło 130 dzieci z rodzicami lub opiekunami, w tym ponad 30 z osiedla Tysiąclecie. Integralnymi częściami spotkania były mini warsztaty plastyczne dla dzieci, lekcja profilaktyki, część artystyczna i podarunki dla wszystkich zgromadzonych dzieci.
 
Świąteczny Uśmiech Dziecka Świąteczny Uśmiech Dziecka Świąteczny Uśmiech Dziecka Świąteczny Uśmiech Dziecka Świąteczny Uśmiech Dziecka Świąteczny Uśmiech Dziecka


15 grudnia 2016 Rada Osiedla Tysiąclecie zorganizowała imprezę „Świąteczna Integracja Na Osiedlu Tysiąclecie". W ramach przygotowanej oferty uczestnicy imprezy mieli możliwość spotkania się i konsultacji z terapeutą uzależnień. Na to spotkanie zaproszono terapeutę uzależnień Lidię Szarmach, która w zrozumiały i przystępny sposób potrafiła znaleźć propozycję rozwiązania problemów związanych z różnego rodzaju uzależnieniami, w tym alkoholowym.

Bardzo ciekawą propozycją okazało się spotkanie z szefem kuchni i właścicielem restauracji Lunch Taste Michałem Siudzińskim, który zaproponował koncepcję przygotowania i urządzenia stołu świątecznego i stołu noworocznego. Zwrócił uwagę na zasadnicze różnice między nimi. Koncepcje stołów Pana Michała wykluczały obecność alkoholu na którymkolwiek z nich. W ramach grudniowej imprezy dzieci, które przybyły wraz z rodzicami do Osiedlowego Klubu Rozmaitości i wzięły udział w konkursie plastycznym zostały wyróżnione nagrodami, a także słodkimi upominkami. W załączeniu foto z przygotowania do imprezy i spotkania jej uczestników. Za pracę na ostatnim zdjęciu Rada Osiedla dziękuje jej autorkom - Nadii i Mai.

Gwiazdka na Osiedlu Tysiąclecie Gwiazdka na Osiedlu Tysiąclecie Gwiazdka na Osiedlu Tysiąclecie Gwiazdka na Osiedlu Tysiąclecie Gwiazdka na Osiedlu Tysiąclecie Gwiazdka na Osiedlu Tysiąclecie Gwiazdka na Osiedlu Tysiąclecie Gwiazdka na Osiedlu Tysiąclecie


Rada Osiedla Tysiąclecie zaprasza dzieci mieszkające na Osiedlu Tysiąclecie w wieku od 7 do 13 lat (przedział szkoły podstawowej) na świąteczne spotkanie integracyjne. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zgłoszenie dziecka przez rodzica/opiekuna osobiście w siedzibie rady lub telefonicznie do przewodniczącego. Numer telefonu 605 898 337. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność zgłoszeń.
 
 

 
Rada Osiedla Nr II Tysiąclecie dyżuruje w każdy czwartek w godzinach od 17:00 do 18:00.

Zapraszamy Mieszkańców Osiedla Tysiąclecie do odwiedzenia naszej siedziby i osobistego poznania członków Rady Osiedla.

Prosimy mieszkańców także o zgłaszanie propozycji i sugestii w zakresie:
- realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.
- występowania przez RO z wnioskami do Rady Miasta i Prezydenta Miasta o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Osiedla,
- organizowania przedsięwzięć w zakresie kultury, sportu i rekreacji oraz opieki zdrowotnej, a także innych prac na rzecz osiedla,
- planów zagospodarowania przestrzennego,
- projektów przepisów prawa miejscowego.

Osiedle Tysiąclecie obejmuje ulice:
bp. Antoniego Laubitza, Budowlanych, Cichą, gen. Władysława Sikorskiego, Jana Bilskiego, Józefa Paczkowskiego, ks. mjr. Mateusza Zabłockiego (od skrzyżowania z ul. Spokojną do torów kolejowych linii Gniezno-Kłecko), Kwiatową, Leona Barciszewskiego, Łazienki, Park Trzech Kultur, Park 25-lecia, Rondo im. prof. Gerarda Labudy, Rondo Żołnierzy Wyklętych, Roosevelta (od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do torów kolejowych linii Gniezno-Kłecko), Spokojną, Stanisława Chudoby, Stanisława Staszica, Tadeusza Sobieralskiego.

Mieszkańcu Osiedla Tysiąclecie. Jeżeli natrafiłeś na terenie naszego osiedla na miejsce niebezpieczne, zaniedbane lub takie, którym według Ciebie powinien zająć się jego właściciel, wskaż to miejsce radzie. Wskaż radzie również takie miejsce lub miejsca, które można wskazać za przykład dbałości i gospodarności.

Plan dyżurów w siedzibie rady ul. Budowlanych 26 B
17.11.2016 - Rada w pełnym składzie
24.11.2016 - Mariusz Mądrowski
01.12.2016 - Zarząd Rady Osiedla
08.12.2016 - Kamil Murch
15.12.2016 - Jerzy Andrzejewski
22.12.2016 - Adam Galus
29.12.2016 - Marcin Jagodziński
05.01.2017 - Zarząd Rady Osiedla
12.01.2017 - Bolesław Ciesielczyk
19.01.2017 - Krzysztof Wilk
26.01.2017 - Ariel Oziębło
02.02.2017 - Rada w pełnym składzie
09.02.2017 - Tadeusz Purol
16.02.2017 - Dorota Morkowska
23.02.2017 - Maciej Walery
02.03.2017 - Zarząd Rady Osiedla

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM