ZWIERZCHOWSKI, MATEUSZ - od 1740 kierownik kapeli katedralnej i organista w katedrze w Gnieźnie. Pochodził ze szlacheckiej rodziny wielkopolskiej. Od 1750 aż do śmierci 14.06.1768 kierował kapelą katedralną. Za jego czasów i z jego inicjatywy rozbudowano katedralne organy oraz zakupiono ponad 150 kompozycji w celu poszerzenia repertuaru kapeli. Z ponad 50 jego kompozycji do dzisiaj zachowało się tylko dwie: Pastorałki na głosy solowe z towarzyszeniem instrumentów oraz obszerne Requiem na sola, chór mieszany i orkiestrę, będące jedną z najstarszych polskich kompozycji tego gatunku.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM