WABERSKI, KLEMENS - choć nie należał on do twórców określanych przez muzykologów mianem "wielkich mistrzów", to jednak swą postawą człowieka oddanego muzyce, przyczynił się do kształtowania i propagowania kultury muzycznej w społeczeństwie. Wierzył on niezmiernie w siłę oddziaływania muzyki i wartości jaką może stanowić dla rozwijania intelektualnych i emocjonalnych dyspozycji jednostki. Przy wszystkich swoich osiągnięciach i zasługach pozostał człowiekiem skromnym, nie zabiegającym o osobisty rozgłos. Jak dalece wyjątkowa i trudna do zastąpienia była to postać - okazało się dopiero, gdy go zabrakło...
    Postać Klemensa Weberskiego została opracowana przez panią Agnieszkę Walczak a całość opracowania jest dostępna na jej stronie internetowej: www.waberski.w.interia.pl.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM