TREPIŃSKI, BOGDAN - urodził się w 1942 roku w Gnieźnie i większość jego życia związana jest z tym miastem. W 1969 roku zdobył wykształcenie prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tejże uczelni, po odbyciu studiów doktoranckich, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych z dziedziny prawa pracy w 1974 roku. Po obronie pracy doktorskiej poświęconej "Swobodzie stron w ustalaniu treści i stosunku pracy" do 1988 roku pracował na UAM jako st. asystent i adiunkt, prowadził wszystkie zajęcia przewidziane tokiem studiów. Jest autorem około 30 publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
trepinskimjpg [300x379]    Podczas pracy w poznańskim ośrodku naukowo-badawczym zajmującym się problemami oświaty i postępu w rolnictwie, w czerwcu 1990 roku w pierwszych wyborach do odrodzonego samorządu terytorialnego, został wybrany prezydentem miasta Gniezna. Funkcję tę sprawował do listopada 2002 roku.
    W międzyczasie. tj. od Lipca 1992 roku do listopada 1993 roku był dyrektorem generalnym w Urzędzie Rady Ministrów, zajmując stanowisko dyrektora gabinetu premiera w rządzie Hanny Suchockiej. W pełni podziela opinię, że reforma samorządu gminnego stała się czynnikiem wyzwalającym aktywność mieszkańców "małych ojczyzn" i stara się ten pogląd konsekwentnie, w sposób organiczny realizować w swej codziennej pracy oraz prezentować w wywiadach i publikacjach. Jako przewodniczący Komitetu Obchodów Rocznic Milenijnych zainicjował ideę tzw. "kręgu darczyńców miast polskich" na gnieźnieńskim rynku. Spiżowe tablice z nazwą i herbem miasta już stały się atrakcją turystyczną, a dokonane wpłaty pozwoliły lepiej przygotować się miastu do jubileuszu 1000-Iecia śmierci św. Wojciecha i przyjęcia po raz drugi papieża Jana Pawła II.
    Pełniąc funkcję przewodniczącego Komitetu Obchodów Rocznic Milenijnych z dużym zaangażowaniem realizował zadania związane z przygotowaniem do uroczystych obchodów Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego, które przypadło na rok 2000. Z wielu ważnych przedsięwzięć należy wymienić zainicjowanie budowy "Doliny Pojednania", gdzie podczas Zjazdu Premierów w Gnieźnie odbyła się ceremonia posadzenia drzew.
    Bogdan Trepiński przez całe życie nie należał do żadnej partii, lecz podczas pracy na UAM był aktywnym członkiem "Solidarności". W roku 1998 Towarzystwo Miłośników Gniezna wybrało Bogdana Trepińskiego na Gnieźnianina 1997 roku.
    Tekst pochodzi z serwisu internetowego Miesięcznika Ruchu Regionalnego Wielkopolan "Nasza Wielkopolska".

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM