SPRINGER MARIA - pseudonim Maria z Gniezna (1824-1872), poetka. Urodzona 21 XI w Bydgoszczy. Ojciec jej - Adolf był sędzią, a od 1825 adwokatem w Krotoszynie. Matka Nepomucena z Jelnickich po śmierci męża w 1827 przeniosła się z córkami Gabrielą i Marią do Gniezna, gdzie uczyła robót ręcznych w szkole Św. Jana. Tam przez 5 lat uczyła się Maria pod kierunkiem K. Neya i ks. A. Kidaszewskiego. Przeżycia patriotyczne z lat 1846 i 1848 zawarła w tomiku Poezje Maryi z Gniezna (Gniezno 1849).
    Później wydała 3 tomiki Poezji religijnych (Poznań 1854-57). Tomik pierwszy zawiera wiersze o problematyce patriotycznej, w następnych przeważają wiersze dewocyjne, jednak przepojone wrażliwością na krzywdę społeczną. Bardziej niż za wiersze ceniona była przez współczesnych za działalność charytatywną. Po 1848  z matką i siostrą prowadziła w Gnieźnie dom mody i handel bławatami, przeznaczając poważne sumy na pomoc dla sierot i uczącej się młodzieży. Zmarła 6 II 1872, pochowana została w grobowcu rodzinnym na cm. Św. Krzyża w Gnieźnie. Po śmierci siostry Gabrieli (1891) z procentów ich kapitału wspomagane były sierocińce w Gnieźnie i w Bydgoszczy oraz Towarzystwo Pomocy Naukowej w Poznaniu.
    Tekst: Wielkpolski Słownik Biograficzny, PWN, 1981, Józef Glemp.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM