PIAST - wg wersji przekazanej w kronice Anonima Galia (początek XII w.), Piast, syn Chościska był rolnikiem na podgrodziu gnieźnieńskim. Gościnnie przyjął pod swój dach odpędzonych od dworu ówczesnego władcy gnieźnieńskiego, Popiela i dwóch obcych przybyszów, zjawiających się tam za zrządzeniem bożym. Czas tych wydarzeń odnosić można orientacyjnie do połowy IX w. Po upadku Popiela syn Piasta i jego żony, zwanej Rzepką (Rzepichą), imieniem Siemowit miał zostać księciem gnieźnieńskim (polskim).
    Próby łączenia osoby Piasta z konkretnymi wydarzeniami historycznymi zawiodły. W podaniu Galia zachowała się jednak najpewniej pamięć o zmianie dynastii rządzącej w Polsce i zdobyciu władzy przez dynastię piastowską kosztem innej, panującej wcześniej. Według tegoż kronikarza, następcą Siemowita został jego syn Leszek (Lestek), jego zaś - Siemomysł, ojciec - Mieszka I. Listę poprzedników Mieszka Gall zaczerpnął najpewniej z żywej jeszcze w początku XII w. tradycji dworskiej. Imię Piasta nie przetrwało w polskiej dynastii książęcej, a nazwę "dynastii piastowskiej, Piastów" nadała jej historiografia XVIII w. (Adam Naruszewicz).
    Tekst: Wielkopolski Słownik Biograficzny, PWN, 1981, Antoni Gąsiorowski.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM