PACZKOWSKI, JAN - ur. 26 I w Gnieźnie jako syn właściciela majątku ziemskiego i browaru Józefa i Eleonory z Plewkiewiczów, brat Józefa. Początkowo gospodarował na roli, uczestniczył też w zakładaniu na terenie Wielkopolski kółek rolniczych. Należał do założycieli Banku Związku Spółek Zarobkowych, brał udział w pracach Banku Ziemskiego, Spółki Ziemskiej oraz Związku Ziemian. W 1881 osiedlił się w Poznaniu, gdzie został wspólnikiem R. Maya, właściciela fabryki nawozów sztucznych, zbudowanej na Starołęce. Była to obok fabryki Cegielskiego jedna z pierwszych polskich placówek przemysłowych w Poznaniu.
    Po śmierci Maya w 1887 objął kierownictwo fabryki i rozwijał ją coraz bardziej, dostosowując z biegiem lat do nowoczesnych wymagań technicznych i powiększając jej produkcję. W 1919 kierowanemu przez niego przedsiębiorstwu nadano formę prawną towarzystwa akcyjnego pod nazwą Chemiczna Fabryka Dr Roman May. Przy pomocy banków pol. tow. wykupiło z rąk niemieckich fabrykę nawozów sztucznych i przetworów chemicznych Milcha w Luboniu, a w 1924 nabyło fabrykę Superfosfaty Kujawskie we Włocławku, gdzie objął funkcję pierwszego przewodniczącego rady nadzorczej.
    Poza pracą zawodową dużo czasu poświęcał także organizacjom społeczno – gospodarczym. W okresie zaborów uczestniczył w pracach Polskiego Komitetu Wyborczego w Poznaniu, przygotowującego wybory do sejmu pruskiego i rady miejskiej. W 1910 należał do komisji, która powołała organizację Związek Fabrykantów w Poznaniu. Wspierał finansowo pol. organizacje narodowe, a szczególnie Tow. Gimnastyczne "Sokół", którego był członkiem. Poza tym był członkiem i działaczem Tow. Przemysłowego, Korporacji Kupców Chrześcijańskich, TCL oraz Tow. Pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego. Zasiadał także w radzie nadzorczej Spółki Akcyjnej Teatru Polskiego oraz Spółdzielni Budowlanej "Pomoc" w Poznaniu. Był również działaczem katolickim, ofiarował parcelę pod budowę kościoła w Starołęce. Zmarł 9 IX 1928 w Poznaniu, został pochowany na dawnym cmentarzu przy ul. Bukowskiej. Był żonaty z Marią Brzeziecką, a następnie od 1887 z siostrą R. Maya - Klarą, działaczką tow. Czytelnia dla Kobiet. Pozostawił córkę Melanię i syna Romualda, prof. UP.
    Tekst: Wielkopolski Słownik Biograficzny, PWN, 1981, Zygmunt Kaczmarek.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM