ŁUBIEŃSKI, MACIEJ - ur. 2 II w Łubnie k. Sieradza w rodzinie średnioszlacheckiej Świętosława i Barbary z Zapolskich, był bratem znanego historyka Stanisława. Korzystając z pomocy materialnej krewnych studiował w kolegiach jezuickich w Kaliszu i Poznaniu, następnie na Akademii Krakowskiej oraz w Niemczech i Włoszech. W ostatnim dziesięcioleciu XVI w. rozpoczął pracę w kancelarii koronnej a w latach 1605-15 był jej regentem. Już w 1597 został kanonikiem poznańskim, a w 1600 gnieźnieńskim, choć dopiero w latach 1600-02 przyjął święcenia kapłańskie. W 1617 zrzekł się dotychczasowych godności i dzięki poparciu króla Zygmunta III został prepozytem bogatego probostwa zakonnego w Miechowie k. Krakowa.
    Na tym stanowisku rządził energicznie, popierając działalność kulturalną, restauratorską i budowlaną. W 1621 otrzymał biskupstwo chełmskie, a w 1627, po zrzeczeniu się probostwa miechowsko - poznańskiego. Jako bp poznański przeprowadził w latach 1628-30 wizytację swej diecezji, kontynuował odbudowę katedry i w 1628 odprawił synod diecezjalny, na którym uchwalono daninę na wojnę szwedzką. Prowadził akcję restauracji katolicyzmu, m. in. we Wschowie i Wałczu. Choć popularny w Poznańskiem, postarał się w 1631 o przeniesienie na bogatsze biskupstwo włocławskie.
    Energicznie administrował tą diecezją, prowadził akcję kontrreformacyjną oraz działalność kulturalną (m. in. wystawił w Kruszwicy pomnik ku czci pierwszych biskupów kujawskich). W 1641 został arcybiskupem gnieźnieńskim. Odbył kilka synodów a zwłaszcza ostatni w dawnej Rzeczypospolitej synod polskiej prowincji kościelnej (Warszawa 1643), poparł w latach 1643-45 inicjatywę odbycia z dysydentami Colloquium Charitativum w Toruniu.
    Jako senator za czasów Władysława IV kluczył między królem a opozycją. Po śmierci króla w 1648 przyjął stanowisko interrexa, a 17 I 1649 koronował Jana Kazimierza. Dużym nakładem kosztów przeprowadził restaurację i upiększenie katedry gnieźnieńskiej. Wspaniałym wczesnobarokowym dziełem była zwłaszcza kaplica Łubieńskich, gdzie został pochowany. Zmarł w Łowiczu 28 VIII 1652.
    Tekst: Wielkopolski Słownik Biograficzny, PWN, 1981, Wacław Urban.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM