KASPROWICZ, BOLESŁAW - urodzony 29 IX 1859 r. w Czempiniu jako syn drobnego kupca Dionizego i Salomei z Kuczyńskich. Ukończył szkołę powszechną i 3 letnią handlową w Poznaniu. Praktykę zawodową odbywał w Toruniu i Poznaniu. W 1888 założył w Gnieźnie własną destylarnię wódek ze sklepem i wyszynkiem. Do 1913 roku produkty wytwórni wódek i likierów na rynku krajowym i zagranicznym uzyskały 73 różne nagrody, w tym 4 złote medale.
    Kasprowicz założył filie swojej firmy w Berlinie i Hamburgu. Był jednym z założycieli Związku Towarzystw Kupieckich (1907) oraz Związku Fabrykantów w Poznaniu (1910). W Gnieźnie w latach 1909 -1939 przewodniczył radzie nadzorczej spółdzielni rolniczo-handlowej "Rolnik". Od 1919 był przewodniczącym Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Uczestniczył w przygotowaniach do Powstania Wielkopolskiego i wchodził w skład Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu (1918-1919).
    W latach 1918-1939 działa m. in. w Zrzeszeniu Przemysłowców Zachodniej Polski, Komitecie Powszechnej Wystawy Krajowej. Był założycielem i fundatorem gimnazjum żeńskiego w Gnieźnie, radnym miasta, członkiem magistratu (1919-1931) i prezydentem miasta Gniezna (1919), a od 1935 jego honorowym obywatelem. Zmarł w 1943 roku w Warszawie wcześniej wysiedlony z Gniezna przez Niemców. W 1946 roku jego zwłoki przeniesiono do rodzinnego grobowca na cmentarzu w Gnieźnie.
    Tekst: Wielkopolski Słownik Biograficzny, PWN, 1981, Marian S. Rum.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM