JÓŹWIAK, BOGDAN - urodzony w Gnieźnie. Ukończył Technikum Elektryczne we Wrześni, a po wstąpieniu do policji - szkołę oficerską w Szczytnie oraz studia podyplomowe w Łodzi. Swoją policyjną karierę rozpoczął w Gnieźnie, w sekcji ruchu drogowego. Następnie pracował w policji w Poznaniu, a także jako wykładowca w Szkole Ruchu Drogowego w Piasecznie, skąd przeniesiono go do Komendy Głównej Policji. W roku 2000 otrzymał zadanie założenia i przygotowania Jednostki Specjalnej Policji na potrzeby misji w Kosowie na podstawie założeń określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W jej skład weszli policjanci z całej Polski. Do roku 2003 był Naczelnikiem Wydziału III Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji w Warszawie.
    W 2003 r. został przeniesiony do dyspozycji Komendanta Głównego Policji i służył w jego aparacie kontrolnym. Na podstawie Zarządzenia nr 372 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP 2008, Nr 8, poz 47) zmieniono strukturę organizacyjną Komendy Głównej Policji (KSP), a Bogdan Jóźwiak, który obecnie mieszka w Warszawie został awansowany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Polcji. W lipcu 2009 roku otrzymał stopień inspektora. 1 września 2009 roku powierzono mu funkcję pełniącego obowiązki Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Polcji. Dokładnie rok później Komendant Główny Policji mianował Bogdana Jóźwiaka na stanowisko Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP. 19 lutego 2013 roku, rozkazem Komendanta Głównego Policji, Bogdan Jóźwiak przeszedł na zasłużoną emeryturę. 
   Tekst na podstawie: "Głos Wielkopolski", "Przemiany na Szlaku Piastowskim”, Biuletyn Informacji Publicznej Komendanta Głównego Policji.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM