gorniakmjpg [300x529]  GÓRNIAK, EUGENIUSZ - pracuje społecznie dla dobra innych osób od wielu lat. Pierwotnie pracował i wychował liczną grupę harcerzy, a gdy zdrowie nie pozwoliło mu na dalszą aktywną pracę z młodymi, zajął się starszymi ludźmi, młodzieżą i dziećmi będącymi w potrzebie tj. z osobami niepełnosprawnymi. W tym celu w październiku 1993 roku był współzałożycielem Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie i został jego wiceprezesem.
    Aktywnie uczestniczył w licznych pracach nad adaptacją bardzo zdewastowanych części pomieszczeń po piwnicach byłej Jednostki Wojskowej, dla celów Związkowych i stworzeniem warunków do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Następnie chcąc jeszcze skuteczniej pomagać osobom niepełnosprawnym w grudniu 1995 roku założył Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne PROMYK w Gnieźnie i został wybrany na prezesa.
    Dużo pracy włożył w likwidację barier architektonicznych (budowa zjazdu dla poruszających się na wózkach) oraz w budowę 2 sal rehabilitacyjnych i postarał się o sprzęt do ćwiczeń i kadrę rehabilitantów. W dużej mierze dzięki swej osobistej inwencji, zdolnościom organizatorskim i umiejętnością pozyskiwania ludzi dla prac i działania w szlachetnych przedsięwzięciach zdołał wiele osiągnąć dla dobra licznej grupy osób niepełnosprawnych.
    W dniu 20 lutego 1999 roku w gnieźnieńskim teatrze odbyła się uroczystość nadania tytułu Gnieźnianina Roku 1998. Tytuł ten przyznawany co roku przez Towarzystwo Miłośników Gniezna otrzymał Pan Eugeniusz Górniak. Postać Eugeniusza Górniaka została opisana przez panią Agnieszkę Walczak a całość opracowania jest dostępna na jej internetowych stronach - http://test.pozcom.pl/aga/priv.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM