GRYNZYGIER, SZYMON - pochodził z Gniezna, z rodziny mieszczańskiej, ojciec jego Krzysztof był w latach osiemdziesiątych XVIII w. prezydentem, później kasjerem miasta. Po 1777 otrzymał prawo miejskie. Początkowo zajmował się handlem, był także plenipotentem kupca gnieźnieńskiego Kopia Jakubowicza. W sądach miejskich reprezentował ponadto interesy kościoła Św. Jana.
    W 1778 został wybrany pisarzem miejskim, łączył przy tym pisarstwo radziejskie i podwójtowskie. Funkcję tę sprawował do 1793. W okresie działalności Komisji Dobrego Porządku w Gnieźnie w 1785 był członkiem komisji miejskiej. Na tym stanowisku sporządził w 1786 kopiariusz przywilejów, obejmujący odpisy dokumentów wydanych w latach 1609-1783, a dotyczących działalności władz miejskich i statutów cechowych. Gdy Sejm Czteroletni zajął się sprawą miejską, wybrano go w 1791 pełnomocnikiem Gniezna. Brał czynny udział w powstaniu kościuszkowskim w swoim mieście. Interesował się także kulturą, szczególnie muzyką. W 1794 był flecistą gnieźnieńskiej kapeli katedralnej. Zmarł w 1795, na krótko przed zamierzonym przez władze pruskie aresztowaniem.
    Tekst: Wielkopolski Słownik Biograficzny, PWN, 1981, Krystyna Kuklińska.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM