BARCISZEWSKI, LEON - Od 1905 działacz środowisk polskich w Berlinie. W latach 1914-20 był współwydawcą "Dziennika Berlińskiego". Działał w środowisku polonijnym w Niemczech. W latach 1920-25 został konsulem RP w Essen. W latach 1925-32 był na początku burmistrzem, a później prezydentem Gniezna. Od 1932 roku był prezydentem Bydgoszczy. Został rozstrzelany przez hitlerowców 11 września 1939 roku.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM