Dyżury Radnych Miasta Gniezna w maju 2017 roku
w poniedziałki od 17.00 do 18.00 sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
od wtorku do piątku od 14.30 do 15.30 przy ul. Chrobrego 41

4.05. - Jan Budzyński - Wiceprzewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00 przy ul. Chrobrego 41
5.05. - Arkadiusz Masłowski, od 14.30 do 15.30 ul. Chrobrego 41
8.05. - Krzysztof Modrzejewski, od 17.00 do 18.00 sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
9.05. - Maciej Maciejewski, od 14.30 do 15.30 ul. Chrobrego 41
10.05. - XXXVIII sesja Rady Miasta Gniezna
11.05. - Michał Glejzer - Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00 przy ul. Chrobrego 41
12.05. - Jan Szarzyński, od 14.30 do 15.30 ul. Chrobrego 41
15.05. - Janusz Brzuszkiewicz, od 17.00 do 18.00 sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
16.05. - Ryszard Niemann, od 14.30 do 15.30 ul. Chrobrego 41
17.05. - Bogusława Młodzikowska, od 14.30 do 15.30 ul. Chrobrego 41
18.05. - Michał Glejzer - Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00 przy ul. Chrobrego 41
19.05. - Maciej Elantkowski, od 14.30 do 15.30 ul. Chrobrego 41
22.05. - Marek Bartkowicz, od 17.00 do 18.00 sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
23.05. - Rafael Wojciechowski, od 14.30 do 15.30 ul. Chrobrego 41
24.05. - Marcin Jagodziński od 13.00 do 14.00 ul. Chrobrego 41
25.05. - Michał Glejzer - Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00 przy ul. Chrobrego 41
26.05. - Mierosława Arndt, od 14.30 do 15.30 ul. Chrobrego 41
29.05. - Marek Zygmunt, od 17.00 do 18.00 sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
30.05. - Jan Budzyński, od 14.30 do 15.30 ul. Chrobrego 41
31.05. - XXXIX sesja Rady Miasta Gniezna

Najbliższe posiedzenia komisji:
Komisja Rewizyjna
Kiedy i gdzie:
22 maja 2017, 14.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 4/2017 posiedzenia Komisji z 29.03.2017 r. oraz
nr 5/2017 posiedzenia Komisji z 24.04.2017 r.
2. Uzupełnienie oceny funkcjonowania Zakładu Zieleni Miejskiej  
z uwzględnieniem kwestii finansowych.
3. Podsumowanie kontroli monitoringu
4. Zapytania i wolne głosy.

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
Kiedy i gdzie:
26 maja 2017, 12.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję RMG.
2. Stan i ocena zagospodarowania parków, skwerów i innych terenów zielonych oraz terenów wokół jezior Jelonek i Winiary.
3. Wolne głosy i wnioski.

Komisja Oświaty
Kiedy i gdzie:
17 maja 2017 roku, 14.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu w dziale oświata i wychowanie za rok 2016.
3. Wykorzystanie subwencji budżetowej w 2016 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję RMG.
5. Zatwierdzenie protokołu nr 7/2017 z 19.04.2017 r.

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Kiedy i gdzie:
  23 maja 2017, 14.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji nr 4/2017 z 18.04.2017 r.
2. Zaopiniowanie projektów materiałów sesyjnych.
3. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok. Informacja z zaangażowania środków
w 2017 r.
4. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gniezna
z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 r.
5. Place zabaw – stan obecny i potrzeby.
6. Zapytania i wolne głosy.

 Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
Kiedy i gdzie:
17 maja 2017 roku, 16.00, Parowozownia Gniezno przy ul. Składowej 1
Program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Dni Pary – przygotowanie i funkcjonowanie imprezy.
3. Sprawy bieżące.

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
Kiedy i gdzie:
19 maja 2017, 12.00.
Program posiedzenia:
1. Przegląd obiektów sportowych:
- Hala widowiskowo sportowa przy ul. Zabłockiego,
- Basen przy ul. Bł. Jolenty 5,
- Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3,
- Stadion Miejski przy ul. Wrzesińskiej 25
2.Zatwierdzenie protokołu nr 4/2017 z 21.04.2017 r.
3. Sprawy bieżące.
UWAGA! Dojazd we własnym zakresie.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM