Dyżury Radnych Miasta Gniezna w kwietniu 2017 roku
w poniedziałki od 17.00 do 18.00, sala nr 31 UM, przy ul. Lecha 6
od wtorku do piątku od 14.30 do 15.30, przy ul. Chrobrego 41.

3.04. - Sławomir Graczyk, od 17.00 do 18.00, sala nr 9 UM przy ul. Lecha 6
4.04. - Jan Szarzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
5.04. - Małgorzata Cichomska Szczepaniak, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
6.04. - Michał Glejzer - Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00 przy ul. Chrobrego 41
7.04. - Maciej Elantkowski, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
10.04. - Teresa Niewiadomska, od 17.00 do 18.00, sala nr 9 UM przy ul. Lecha 6
11.04. - Rafael Wojciechowski, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
12.04. - Dariusz Banicki, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
13.04. - Michał Glejzer - Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00 przy ul. Chrobrego 41
14.04. - Mierosława Arndt, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
18.04. - Jan Budzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
19.04. - Jerzy Chorn, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
20.04. - Michał Glejzer - Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00 przy ul. Chrobrego 41
21.04. - Ryszard Karmoliński, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
24.04. - Jerzy Lubbe, od 17.00 do 18.00, sala nr 9 UM przy ul. Lecha 6
25.04. - Anna Krzymińska, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41
26.04. - Marcin Jagodziński od 13.00 do 14.00 ul. Chrobrego 41
26.04. - XXXVII sesja Rady Miasta Gniezna
27.04. - Michał Glejzer - Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00 przy ul. Chrobrego 41
28.04. - Marek Zygmunt, od 14.30 do 15.30, ul. Chrobrego 41.

Najbliższe posiedzenia komisji:
Komisja Rewizyjna
Kiedy i gdzie:
24 kwietnia 2017, 14.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 3/2017 posiedzenia Komisji z 27.03.2017 r.
2. Ocena wykonania budżetu miasta za 2016 r.
3. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Gniezna.
4. Zapytania i wolne głosy.

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
Kiedy i gdzie:
20 kwietnia 2017, 12.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji z 23.03.2017 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję RMG.
3. Zasoby mieszkaniowe miasta. Przedstawienie informacji w zakresie:
a) sprzedaży mieszkań komunalnych,
b) zasobów mieszkań socjalnych,
c) pustostanów i perspektywy zagospodarowania.
4. Wolne głosy i wnioski.

Komisja Oświaty
Kiedy i gdzie:
17 maja 2017 roku, 14.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu w dziale oświata i wychowanie za rok 2016.
3. Wykorzystanie subwencji budżetowej w 2016 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję RMG.
5. Zatwierdzenie protokołu nr 7/2017 z 19.04.2017 r.

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Kiedy i gdzie:
  18 kwietnia 2017, 14.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji nr 3/2017 z 21.03.2017 r.
2. Zaopiniowanie projektów materiałów sesyjnych.
3. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2016 r.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
5. Zapytania i wolne głosy.

 Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
Kiedy i gdzie:
19 kwietnia 2017 roku, 16.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2017 z 22.03.2017 r.
3. KFA - plan, kształt, forma; współpraca miasta z podmiotami turystycznymi, rola koordynacyjna.
4. Sprawy bieżące.

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
Kiedy i gdzie:
21 kwietnia 2017, 12.00, Sala Kominkowa Starego Ratusza, ul. Chrobrego 41
Program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i trenerów szczególnie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
3. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2017 z 24.03.2017 r.
4. Sprawy bieżące.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM