Dyżury Radnych Miasta Gniezna w listopadzie 2017 roku:
poniedziałki, od 16.30 do 17.30, UM, ul. Lecha 6, sala nr 31;
od wtorku do piątku, od 14.30 do 15.30, BRM, pok. 123, I piętro, przy ul. Pocztowej 11;
czwartki, od 13.30 do 15.00, BRM, pok. 123, I piętro, przy ul. Pocztowej 11.

2.11. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
3.11. - Jan Szarzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
6.11. - Krzysztof Modrzejewski, od 16.30 do 17.30, sala nr 31, UM przy ul. Lecha 6
7.11. - Rafael Wojciechowski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
8.11. - Dariusz Banicki, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
9.11. - Ryszard Niemann, Wiceprzewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
10.11. - Mierosława Arndt, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
13.11. - Marek Bartkowicz, od 16.30 do 17.30, sala nr 31, UM przy ul. Lecha 6
14.11. - Jan Budzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
15.11. - Janusz Brzuszkiewicz, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
16.11 - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
17.11. - Maciej Elantkowski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
20.11. - Małgorzata Cichomska-Szczepaniak, od 16.30 do 17.30, sala nr 31, UM przy ul. Lecha 6
21.11. - Jerzy Chorn, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
22.11. - Ryszard Karmoliński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
23.10. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
24.11. - Anna Krzymińska, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
27.11. - Teresa Niewiadomska, od 16.30 do 17.30, sala nr 31, UM przy ul. Lecha 6
28.11. - Maciej Maciejewski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
29.11. - Marcin Jagodziński, od 13.00 do 14.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
29.11. - XLV sesja Rady Miasta Gniezna
30.11. - Michał Glejzer, Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123.

Najbliższe posiedzenia komisji:
Komisja Rewizyjna
27 listopada 2017, o 14.00 
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)
Program komisji: 
1. Przyjęcie protokołu nr 10/2017 posiedzenia komisji z 23.10.2017 roku.
2. Koszty i efekty programu Kawka.
3. Zapytania i wolne głosy.


Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
23 listopada 2017, o 12.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)
Program komisji:
1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji z 19.10.2017 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLV sesję RMG.
3. Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Stan bieżący i zamierzenia.
4. Wolne głosy i wnioski.


Komisja Oświaty
22 listopada 2017, o 14.00
Szkoła Podstawowa nr 5 w Gnieźnie, przy ul. Chrobrego 12
 1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 12/2017 z 18.10.2017 r.
3. Zajęcia pozalekcyjne oraz ich różnorodność.
4. Realizacja zajęć wychowania fizycznego – oferta szkół.
5. Stan bazy dydaktycznej w gnieźnieńskich szkołach podstawowych.
6. Sprawy bieżące.


Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
28 listopada 2017, o 14.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)
1.Przyjęcie protokołów:
- posiedzenia komisji nr 8/2017 z 17.10.2017 roku,
- posiedzenia komisji nr 9/2017 z 25.10.2017 roku.
2. Zaopiniowanie projektów materiałów sesyjnych.
3. Zapytania i wolne głosy.


 Komisja Promocji, Kultury i Turystyki
22 listopada 2017, o 16.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 8/2017 z 18.10.2017 r.
3. Ocena przygotowania Gniezna do okresu świąteczno-noworocznego, przygotowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz „turystyka bombkowa”.
4. Sprawy bieżące.

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
24 listopada 2017, o 12.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 8/2017 z 20.10.2017 r.
3. Realizacja kierunków działania zawartych w strategii sportu
4. Sprawy bieżące.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM