Dyżury Radnych Miasta Gniezna we wrześniu 2017 roku
w poniedziałki, od 16.30 do 17.30, sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
od wtorku do piątku, od 14.30 do 15.30 przy ul. Pocztowej 11, pok. 123 I piętro

1.09. - Dariusz Banicki, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
4.09. - Marek Zygmunt, od 16.30 do 17.30 sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
5.09. - Jan Budzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
6.09. - Maciej Maciejewski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
7.09. - Michał Glejzer Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
8.09. - Maciej Elantkowski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
11.09. – Krzysztof Modrzejewski, od 16.30 do 17.30 sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
12.09. - Ryszard Karmoliński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
13.09. - Anna Krzymińska, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
14.09. - Michał Glejzer Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
15.09. - Jerzy Chorn, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
18.09. - Marek Bartkowicz, od 16.30 do 17.30 sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
19.09. - Arkadiusz Masłowski, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
20.09. - Bogusława Młodzikowska, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
21.09. - Michał Glejzer Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
22.09. - Ryszard Niemann, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
25.09. - Małgorzata Cichomska Szczepaniak, od 16.30 do 17.30 sala nr 31 UM przy ul. Lecha 6
26.09. - Teresa Niewiadomska, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123
27.09. - Marcin Jagodziński od godz. 13.00-14.00 ul. Pocztowa 11 pok. 123
27.09. - XLIII sesja Rady Miasta Gniezna
28.09. - Michał Glejzer Przewodniczący RMG, od 13.30 do 15.00, ul. Pocztowa 11, pok. 123
29.09. - Jan Szarzyński, od 14.30 do 15.30, ul. Pocztowa 11, pok. 123.


Najbliższe posiedzenia komisji:
Komisja Rewizyjna
25 września 2017, o 14.00 
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)
Program komisji: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu nr:
- 7/2017 posiedzenia Komisji z 31.05.2017 r. 
- 8/2017 posiedzenia Komisji z 12.06.2017 r. 
3. Ocena wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r.
4. Zapytania i wolne głosy.

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
21 września 2017, o 12.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)
Program komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję RMG.
3. Problemy komunikacyjne i możliwości ich ograniczenia.
4. Wolne głosy i wnioski.

Komisja Oświaty
20 września 2017, o 14.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 10/2017 z 23.08.2017 r.
3. Skutki kadrowe i finansowe wprowadzonych zmian oświatowych.
4. Wyniki naboru do przedszkoli i szkół podstawowych.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję RMG.
6. Sprawy bieżące.

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
19 września 2017, o 14.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji  nr 6/2017 z dnia 13.06.2017 r.
3. Zaopiniowanie projektów materiałów sesyjnych.
4. Spotkanie z radami osiedli.
5. Zapytania i wolne głosy.

 Komisja Promocji, Kultury i Turystyki

20 września 2017, o 15.30
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/2017 z 14.06.2017 r.
3. Ewaluacja istniejących obecnie szlaków turystycznych w mieście.
4. Sprawy bieżące.

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
22 września 2017, o 12.00
Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11, sala nr 111 (I piętro)
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/2017 z 21.06.2017r.
3. Upowszechnianie sportu oraz praca szkoleniowa w szkołach i klubach oraz osiągane rezultaty.
4. Sprawy bieżące.Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM